لیست پزشکان متخصص اطفال و کودکان سنندج

آدرس و تلفن مطب پزشکان اطفال و کودکان در سنندج

بهترین دکتر متخصص اطفال و کودکان در سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان سنندج
سنندج
دکتر سید فریبرز سیدان اسکویی

دکتر سید فریبرز سیدان اسکویی متخصص اطفال و کودکان
1898
سنندج
دکتر نوشین میلادی

دکتر نوشین میلادی متخصص اطفال و کودکان
725
سنندج
دکتر شوبو شیخ احمدی

دکتر شوبو شیخ احمدی متخصص اطفال و کودکان
283
سنندج
دکتر نوری احمدی

دکتر نوری احمدی متخصص اطفال و کودکان
220
سنندج
دکتر اردشیر نجفی

دکتر اردشیر نجفی متخصص اطفال و کودکان
241
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان اطفال و کودکان بر حسب شهر