لیست پزشکان متخصص پزشکی عمومی سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان سنندج
سنندج
دکتر غزال آقایی پزشکی عمومی

دکتر غزال آقایی دکترا پزشکی عمومی
1895
سنندج
دکتر آرش سعادتی پزشکی عمومی

دکتر آرش سعادتی دکترا پزشکی عمومی
1499
سنندج
دکتر علیرضا حشمتی پزشکی عمومی

دکتر علیرضا حشمتی دکترا پزشکی عمومی
699
سنندج
:)

دکتر کیومرث غریب پور دکترا پزشکی عمومی
619
سنندج
:)

دکتر محمدحسین برخورداری فیروزآبادی دکترا پزشکی عمومی
476
سنندج
دکتر مازیار بنی بشر پزشکی عمومی

دکتر مازیار بنی بشر دکترا پزشکی عمومی
37
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان پزشکی عمومی بر حسب شهر