لیست پزشکان متخصص داخلی سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان سنندج
سنندج
دکتر کامبیز یزدان پناه

دکتر کامبیز یزدان پناه متخصص داخلی
7611
سنندج
بدون تصویر

دکتر بایزید قادری متخصص داخلی
531
سنندج
بدون تصویر

دکتر سیامک واحدی متخصص داخلی
351
سنندج
بدون تصویر

دکتر ناصح سیگاری متخصص داخلی
224
سنندج
بدون تصویر

دکتر عزت اله رحیمی متخصص داخلی
218
سنندج
دکتر رقیه قدیانی

دکتر رقیه قدیانی متخصص داخلی
132
سنندج
بدون تصویر

دکتر وفا طبرزدی متخصص داخلی
106
سنندج
بدون تصویر

دکتر یوسف خضری بوکانی متخصص داخلی
112
سنندج
بدون تصویر

دکتر نیلوفر مقبل متخصص داخلی
86
سنندج
بدون تصویر

دکتر رحیم یوسف پور متخصص داخلی
79
سنندج
بدون تصویر

دکتر رضا خلیلی متخصص داخلی
72
سنندج
بدون تصویر

دکتر حمیدرضا بهرامیان متخصص داخلی
62
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان داخلی بر حسب شهر