لیست پزشکان متخصص داخلی سنندج

آدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی در سنندج

بهترین دکتر متخصص داخلی در سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان سنندج
دکتر کامبیز یزدان پناه

دکتر کامبیز یزدان پناه متخصص داخلی در سنندج
7377
بدون تصویر

دکتر بایزید قادری متخصص داخلی در سنندج
231
بدون تصویر

دکتر سیامک واحدی متخصص داخلی در سنندج
163
بدون تصویر

دکتر ناصح سیگاری متخصص داخلی در سنندج
131
بدون تصویر

دکتر عزت اله رحیمی متخصص داخلی در سنندج
113
دکتر رقیه قدیانی

دکتر رقیه قدیانی متخصص داخلی در سنندج
67
بدون تصویر

دکتر یوسف خضری بوکانی متخصص داخلی در سنندج
67
بدون تصویر

دکتر وفا طبرزدی متخصص داخلی در سنندج
56
بدون تصویر

دکتر نیلوفر مقبل متخصص داخلی در سنندج
53
بدون تصویر

دکتر حمیدرضا بهرامیان متخصص داخلی در سنندج
44
بدون تصویر

دکتر رضا خلیلی متخصص داخلی در سنندج
40
بدون تصویر

دکتر رحیم یوسف پور متخصص داخلی در سنندج
31
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان داخلی بر حسب شهر