بازگشت

مشاوره تلفنی با متخصص داخلی

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص داخلی

دکتر میترا بنیانی

دکتر میترا بنیانی

متخصص داخلی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 9صبح
دکتر مرجان قاسمی تیرتاشی

دکتر مرجان قاسمی تیرتاشی

متخصص داخلی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 8صبح
دکتر علیرضا سیماب

دکتر علیرضا سیماب

متخصص داخلی و عفونی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 8صبح
دکتر زهرا سمنانی رهبر

دکتر زهرا سمنانی رهبر

متخصص داخلی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 6عصر
دکتر علی کامرانی

دکتر علی کامرانی

متخصص داخلی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 6صبح
دکتر کمال الدین گلبازی

دکتر کمال الدین گلبازی

متخصص بیماریهای داخلی_بورد تخصصی داخلی_آندوسکوپی
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10شب
دکتر افسانه صدیقی حکم آبادی

دکتر افسانه صدیقی حکم آبادی

متخصص داخلی و گوارش و آندوسکوپی
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر فرانک موسی پور

دکتر فرانک موسی پور

متخصص داخلی
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر ندا صابرنیا

دکتر ندا صابرنیا

متخصص داخلی
5.0
اولین زمان آزاد