لیست پزشکان ياسوج بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر ليلا محمدي

متخصص زنان و زايمان

کهکليلويه و بويراحمد - ياسوج
دکتر ليلا محمدي

دکتر زهرا کاظميان فر

متخصص زنان و زايمان

کهکليلويه و بويراحمد - ياسوج
دکتر زهرا کاظميان فر

دکتر سيده هاجر داور پناه

کارشناس تغذيه و رژيم درماني

کهکليلويه و بويراحمد - ياسوج
دکتر سيده هاجر داور پناه

دکتر شهلا جهان بين

متخصص راديولوژي و سونوگرافي

کهکليلويه و بويراحمد - ياسوج
دکتر شهلا جهان بين

دکتر ناصر سعادت

متخصص قلب و عروق

کهکليلويه و بويراحمد - ياسوج
دکتر ناصر سعادت

دکتر سيد ناصر افشين

متخصص جراح عمومي

کهکليلويه و بويراحمد - ياسوج
دکتر سيد ناصر افشين

دکتر زواره عزيزي

دکترا دندانپزشک

کهکليلويه و بويراحمد - ياسوج
دکتر زواره عزيزي

دکتر آفاق عطريان

متخصص داخلي

کهکليلويه و بويراحمد - ياسوج
دکتر آفاق عطريان

دکتر محسن نيکبخت

دکترا دندانپزشک

کهکليلويه و بويراحمد - ياسوج
دکتر محسن نيکبخت

دکتر عبدالکريم قديمي مقدم

فوق تخصص بيماريهاي عفوني کودکان

کهکليلويه و بويراحمد - ياسوج
دکتر عبدالکريم قديمي مقدم

دکتر فرزاد راستگو

دکترا دندانپزشک

کهکليلويه و بويراحمد - ياسوج
دکتر فرزاد راستگو

دکتر زواره عزيزي

دکترا دندانپزشک

کهکليلويه و بويراحمد - ياسوج
دکتر زواره عزيزي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم