6 خرداد 1396 - ساعت : 22:5

دکتر مهران بهبهانيان

متخصص داخلي

خوزستان - اهواز
دکتر مهران بهبهانيان

دکتر اشرف امين الرعايا يميني

متخصص داخلي

اصفهان - اصفهان
دکتر اشرف  امين الرعايا يميني

دکتر حامد دقاق زاده

متخصص داخلي

اصفهان - اصفهان
دکتر حامد دقاق زاده

دکتر محمدحسين آنتيک چي

متخصص داخلي

يزد - يزد
دکتر محمدحسين آنتيک چي

دکتر کوروش مسندي شيرازي نژاد

متخصص داخلي

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر کوروش مسندي شيرازي نژاد

دکتر ابراهيم فتاحي

متخصص داخلي

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر ابراهيم فتاحي

دکتر فيروز صارمي نظام آباد

متخصص داخلي

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر فيروز صارمي نظام آباد

دکتر اسکندر حاجياني

متخصص داخلي

خوزستان - اهواز
دکتر اسکندر حاجياني

دکتر کامبيز يزدان پناه

متخصص داخلي

کردستان - سنندج
دکتر کامبيز يزدان پناه

دکتر اميرهوشنگ نيک آيين

متخصص داخلي

تهران - تهران
دکتر اميرهوشنگ نيک آيين

دکتر محمدرضا کلانترهرمزي

متخصص داخلي

بوشهر - بوشهر
دکتر محمدرضا کلانترهرمزي

دکتر محمدعلي توکلي اردکاني

متخصص داخلي

تهران - تهران
دکتر محمدعلي توکلي اردکاني
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان داخلي بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم