لیست پزشکان متخصص داخلی ارومیه

آدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی در ارومیه

بهترین دکتر متخصص داخلی در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
بدون تصویر

دکتر کریم سمساری آذر متخصص داخلی
1238
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان داخلی بر حسب شهر