مطب پزشکان متخصص کودکان در ارومیه

آدرس و تلفن مطب پزشکان کودکان در ارومیه

بهترین دکتر کودکان در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر ابراهیم ابراهیم پور متخصص کودکان در ارومیه
1986

دکتر رضا جهان سپاس متخصص کودکان در ارومیه
1411

دکتر معصومه جعفری متخصص کودکان در ارومیه
1300

دکتر ایوب ابراهیمی متخصص کودکان در ارومیه
1284

دکتر نادر پاشاپور متخصص کودکان در ارومیه
1112

دکتر جلیل امیرزاده ایرانق متخصص کودکان در ارومیه
1051

دکتر شیرین پیری کهریز متخصص کودکان در ارومیه
1043

دکتر صمد جودی متخصص کودکان در ارومیه
891

دکتر شهریار حامدی متخصص کودکان در ارومیه
837

دکتر حبیبه تهوری متخصص کودکان در ارومیه
850

دکتر علی اکبر انتظاری متخصص کودکان در ارومیه
762

دکتر بهرام کریمی متخصص کودکان در ارومیه
764
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان کودکان بر حسب شهر