لیست پزشکان متخصص اطفال و کودکان ارومیه

آدرس و تلفن مطب پزشکان اطفال و کودکان در ارومیه

بهترین دکتر متخصص اطفال و کودکان در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
بدون تصویر

دکتر ابراهیم ابراهیم پور متخصص اطفال و کودکان
2196
ارومیه
بدون تصویر

دکتر رضا جهان سپاس متخصص اطفال و کودکان
1610
ارومیه
دکتر معصومه جعفری

دکتر معصومه جعفری متخصص اطفال و کودکان
1448
ارومیه
بدون تصویر

دکتر ایوب ابراهیمی متخصص اطفال و کودکان
1386
ارومیه
بدون تصویر

دکتر نادر پاشاپور متخصص اطفال و کودکان
1262
ارومیه
بدون تصویر

دکتر جلیل امیرزاده ایرانق متخصص اطفال و کودکان
1163
ارومیه
بدون تصویر

دکتر شیرین پیری کهریز متخصص اطفال و کودکان
1151
ارومیه
بدون تصویر

دکتر صمد جودی متخصص اطفال و کودکان
998
ارومیه
بدون تصویر

دکتر شهریار حامدی متخصص اطفال و کودکان
906
ارومیه
بدون تصویر

دکتر حبیبه تهوری متخصص اطفال و کودکان
918
ارومیه
بدون تصویر

دکتر علی اکبر انتظاری متخصص اطفال و کودکان
806
ارومیه
بدون تصویر

دکتر بهرام کریمی متخصص اطفال و کودکان
830
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان اطفال و کودکان بر حسب شهر