لیست آدرس مطب پزشکان کودکان ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر ابراهیم ابراهیم پور

متخصص کودکان در ارومیه


1711

دکتر رضا جهان سپاس

متخصص کودکان در ارومیه


1237

دکتر ایوب ابراهیمی

متخصص کودکان در ارومیه


1158

دکتر معصومه جعفری

متخصص کودکان در ارومیه


1145

دکتر نادر پاشاپور

متخصص کودکان در ارومیه


975

دکتر شیرین پیری کهریز

متخصص کودکان در ارومیه


931

دکتر جلیل امیرزاده ایرانق

متخصص کودکان در ارومیه


891

دکتر صمد جودی

متخصص کودکان در ارومیه


813

دکتر شهریار حامدی

متخصص کودکان در ارومیه


766

دکتر حبیبه تهوری

متخصص کودکان در ارومیه


741

دکتر علی اکبر انتظاری

متخصص کودکان در ارومیه


701

دکتر بهرام کریمی

متخصص کودکان در ارومیه


664
لیست پزشکان اروميه بر حسب تخصص
لیست پزشکان کودکان بر حسب شهر