پزشکان متخصص اطفال و کودکان ارومیه

نوبت دهی متخصص کودکان ارومیه - بهترین متخصص اطفال در ارومیه - متخصص اطفال خوب در ارومیه - بهترین فوق تخصص اطفال در ارومیه - دکتر فوق تخصص کودکان در ارومیه - لیست آدرس و تلفن متخصص کودکان ارومیه - فوق تخصص نوزادان در ارومیه


لیست پزشکان ارومیه
ارومیه

دکتر محمد نان بخش

فوق تخصص ریه کودکان
آدرس : خيابان حسني
ارومیه
دکتر شهرزاد قزوینی

دکتر شهرزاد قزوینی

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : خيابان اميني
ارومیه
دکتر علی آقایار ماکویی

دکتر علی آقایار ماکویی

فوق تخصص طب کودکان و پیرامون تولد
آدرس : خيابان سرداران
ارومیه
دکتر احمدعلی نیکی بخش ترابی

دکتر احمدعلی نیکی بخش ترابی

فوق تخصص بیماریهای کلیه کودکان (نفرولوژی)
آدرس : خيابان اميني
ارومیه

دکتر ابراهیم ابراهیم پور

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : امام (ره)
ارومیه
دکتر رضا جهان سپاس

دکتر رضا جهان سپاس

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : خيابان مدرس
ارومیه

دکتر نجفعلی خوبهی

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : خيابان امام
ارومیه
دکتر معصومه جعفری

دکتر معصومه جعفری

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : سرداران
ارومیه

دکتر نادر پاشاپور

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : پنج راه
ارومیه

دکتر ابراهیم صادقی

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : پنج راه
ارومیه
دکتر هاشم محمود زاده

دکتر هاشم محمود زاده

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : بيمارستان مطهري
ارومیه
دکتر جواد خشابی

دکتر جواد خشابی

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : خيابان مدني
ارومیه

دکتر جلیل امیرزاده ایرانق

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : شهيد مدني 2
ارومیه

دکتر شیرین پیری کهریز

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : حسني روبروي برج آسمان
ارومیه

دکتر صمد جودی

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : تقاطع خيام شمالي با مدني
ارومیه

دکتر میرحجت تقی نژاد

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : شهرک فرهنگيان
ارومیه

دکتر شهریار حامدی

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : شهيد مدني 2
ارومیه

دکتر حبیبه تهوری

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : شهيد مدني
ارومیه

دکتر بهرام کریمی

فوق تخصص طب کودکان و پیرامون تولد
آدرس : خيابان مدني دوم
ارومیه
دکتر حمیدرضا بختیاری

دکتر حمیدرضا بختیاری

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : شهيد مدني 2
ارومیه

دکتر علی اکبر انتظاری

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : امام (ره)، طرزي
ارومیه

دکتر مجید ابری

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : فرهنگيان
ارومیه

دکتر فاطمه منتظری

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : ميدان امام حسين (ع)
ارومیه
دکتر صدیقه جهانشاهی فرد

دکتر صدیقه جهانشاهی فرد

فوق تخصص طب کودکان و پیرامون تولد
آدرس : خيابان حسني
ارومیه
دکتر فریده طیهویی عصر

دکتر فریده طیهویی عصر

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : استادان
ارومیه

دکتر معصومه جعفری

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : سرداران
ارومیه

دکتر سهیلا اسداللهی

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : سرداران
ارومیه
دکتر نرمین میرفخرایی

دکتر نرمین میرفخرایی

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : خيابان باکري
ارومیه

دکتر علی آقایارماکوئی

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : سردار جنگل
ارومیه

دکتر سیروس اشخاصی

متخصص اطفال و کودکان
آدرس : امام (ره)
  1. دکتریاب
  2. پزشکان متخصص اطفال و کودکان در ارومیه
لیست پزشکان ارومیه
لیست پزشکان اطفال و کودکان
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است