لیست پزشکان متخصص پزشکی عمومی ارومیه

آدرس و تلفن مطب پزشکان پزشکی عمومی در ارومیه

بهترین دکتر متخصص پزشکی عمومی در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
بدون تصویر

دکتر کمال خادم وطن دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
4004
بدون تصویر

دکتر کتایون معصومی حسینی آذر دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
1070
بدون تصویر

دکتر عبداله ربانی دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
1008
بدون تصویر

دکتر علی اکبری تابش دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
980
بدون تصویر

دکتر سیامک چراغی دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
922
دکتر پیمان صانعی

دکتر پیمان صانعی دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
863
دکتر رحیم صمدی

دکتر رحیم صمدی دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
799
بدون تصویر

دکتر فرهاد مریدی دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
697
بدون تصویر

دکتر علیرضا بنایی یگانه دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
650
بدون تصویر

دکتر جعفر رعایت صنعتی دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
632
بدون تصویر

دکتر محمدرضا نجفی دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
633
بدون تصویر

دکتر محمدرضا عابد کیخانی دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
552
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان پزشکی عمومی بر حسب شهر