لیست دکتر بیماریهای عفونی و گرمسیری خوب در ارومیه

بهترین فوق تخصص بیماری های عفونی در ارومیه - متخصص بیماری های عفونی ارومیه - بهترین متخصص عفونی و گرمسیری در ارومیه - متخصص عفونی خوب در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
:)
دکتر علی صادقی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
6374
ارومیه
دکتر ناصر مشیری آیدنلو بیماریهای عفونی و گرمسیری
دکتر ناصر مشیری آیدنلو متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
493
ارومیه
دکتر رضا صادقی بیماریهای عفونی و گرمسیری
دکتر رضا صادقی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
325
ارومیه
دکتر ایرج انعامی مقدم بیماریهای عفونی و گرمسیری
دکتر ایرج انعامی مقدم متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
295
ارومیه
دکتر حمیدرضا افشارجو بیماریهای عفونی و گرمسیری
دکتر حمیدرضا افشارجو متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
194
ارومیه
دکتر پیمان رفیع الدین بیماریهای عفونی و گرمسیری
دکتر پیمان رفیع الدین متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
219

لیست پزشکان ارومیه

لیست پزشکان بیماریهای عفونی و گرمسیری

صبــر کنید