دکتر بیماریهای عفونی و گرمسیری در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر علی صادقی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری در ارومیه
3392
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان بیماریهای عفونی و گرمسیری بر حسب شهر