لیست پزشکان متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
بدون تصویر

دکتر علی صادقی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
4663
ارومیه
دکتر ناصر مشیری آیدنلو

دکتر ناصر مشیری آیدنلو متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
124
ارومیه
دکتر رضا صادقی

دکتر رضا صادقی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
105
ارومیه
دکتر حمیدرضا افشارجو

دکتر حمیدرضا افشارجو متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
71
ارومیه
دکتر ایرج انعامی مقدم

دکتر ایرج انعامی مقدم متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
72
ارومیه
دکتر پیمان رفیع الدین

دکتر پیمان رفیع الدین متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
53
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان بیماریهای عفونی و گرمسیری بر حسب شهر