مطب پزشکان متخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) در ارومیه

آدرس و تلفن مطب پزشکان غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) در ارومیه

بهترین دکتر متخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
دکتر ندا ولی زاده

دکتر ندا ولی زاده فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) در ارومیه
3621
بدون تصویر

دکتر علیرضا مهدی زاده فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) در ارومیه
1476
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی) بر حسب شهر