لیست آدرس مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر لیلا شهریار فر متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
2590

دکتر طاهر زبیری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
2271

دکتر شاهین جمسا متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
1824

دکتر سیمین رهبر سعادتی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
929

دکتر شهین ملکی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
849

دکتر مجید شکرفروش متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
848

دکتر عبداله رازبان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
690

دکتر عیسی یکانی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
650

دکتر حمید پی رزم متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
601

دکتر حسن محمودزاده پورناکی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
487

دکتر اردلان علی پور متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
488

دکتر فرناز حافظ قرآن متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
482
لیست پزشکان اروميه بر حسب تخصص
لیست پزشکان راديولوژي و سونوگرافي بر حسب شهر