لیست مراکز سونوگرافی ارومیه

آدرس و تلفن مراکز سونوگرافی ارومیه

بهترین مراکز سونوگرافی ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
دکتر لیلا شهریار فر

دکتر لیلا شهریار فر متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
4217
دکتر طاهر زبیری

دکتر طاهر زبیری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
3505
دکتر شاهین جمسا

دکتر شاهین جمسا متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
2701
دکتر سیمین رهبر سعادتی

دکتر سیمین رهبر سعادتی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
1575
دکتر شهین ملکی

دکتر شهین ملکی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
1212
دکتر مجید شکرفروش

دکتر مجید شکرفروش متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
1155
دکتر عیسی یکانی

دکتر عیسی یکانی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
935
بدون تصویر

دکتر عبداله رازبان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
787
دکتر حمید پی رزم

دکتر حمید پی رزم متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
772
دکتر فرناز حافظ قرآن

دکتر فرناز حافظ قرآن متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
663
دکتر حسن محمودزاده پورناکی

دکتر حسن محمودزاده پورناکی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
613
دکتر اردلان علی پور

دکتر اردلان علی پور متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
594
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بر حسب شهر