لیست پزشکان متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ارومیه

آدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توانبخشی در ارومیه

بهترین دکتر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
دکتر جعفر احمدزاده

دکتر جعفر احمدزاده متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در ارومیه
186
دکتر صادق دانشگر

دکتر صادق دانشگر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در ارومیه
157
دکتر فرید عابدی

دکتر فرید عابدی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در ارومیه
112
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان طب فیزیکی و توانبخشی بر حسب شهر