لیست پزشکان متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر جعفر احمدزاده

دکتر جعفر احمدزاده متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
370
ارومیه
دکتر صادق دانشگر

دکتر صادق دانشگر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
274
ارومیه
دکتر فرید عابدی

دکتر فرید عابدی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
172
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان طب فیزیکی و توانبخشی بر حسب شهر