لیست دکتر طب فیزیکی و توانبخشی خوب در ارومیه

دکتر طب فیزیکی در ارومیه - متخصص طب فیزیکی خوب در ارومیه - بهترین متخصص طب فیزیکی ارومیه - درمان کمردرد - درمان درد سیاتیک در ارومیه - درمان تنگی کانال نخاع - درمان دیسک کمر بدون جراحی در ارومیه - درمان دیسک گردن - دکتر کمردرد در ارومیه - متخصص زانو درد در ارومیه - متخصص درمان دیسک کمر بدون جراحی در ارومیه - مانیپولاسیون فقرات - نوار عصب و عضله در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر جعفر احمدزاده طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر جعفر احمدزاده متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
950
ارومیه
دکتر صادق دانشگر طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر صادق دانشگر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
579
ارومیه
دکتر فرید عابدی طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر فرید عابدی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
326

لیست پزشکان ارومیه

لیست پزشکان طب فیزیکی و توانبخشی

صبــر کنید