لیست پزشکان متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر جعفر احمدزاده طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر جعفر احمدزاده متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
742
ارومیه
دکتر صادق دانشگر طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر صادق دانشگر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
453
ارومیه
دکتر فرید عابدی طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر فرید عابدی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
261
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان طب فیزیکی و توانبخشی بر حسب شهر