پزشکان فوق تخصص کلیه (نفرولوژی) ارومیه

بهترین فوق تخصص کلیه در ارومیه - متخصص نفرولوژی خوب در ارومیه - بهترین فوق تخصص نفرولوژی در ارومیه - دکتر فوق تخصص کلیه در ارومیه - لیست آدرس و تلفن پزشکان کلیه (نفرولوژی) ارومیه - فوق تخصص کلیه و فشار خون در ارومیه


لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر فرناز برزی

دکتر فرناز برزی

فوق تخصص بیماریهای کلیه بالغین (نفرولوژی)
آدرس : خيابان حسني
ارومیه
دکتر جواد زینالی

دکتر جواد زینالی

فوق تخصص بیماریهای کلیه بالغین (نفرولوژی)
آدرس : بلوار آزادي
  1. دکتریاب
  2. پزشکان فوق تخصص کلیه (نفرولوژی) در ارومیه
لیست پزشکان ارومیه
لیست پزشکان بیماریهای کلیه بالغین (نفرولوژی)
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است