لیست پزشکان متخصص قلب و عروق ارومیه

آدرس و تلفن مطب پزشکان قلب و عروق در ارومیه

بهترین دکتر متخصص قلب و عروق در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
بدون تصویر

دکتر علیرضا رستم زاده متخصص قلب و عروق
6817
ارومیه
دکتر مهسا بهنمون

دکتر مهسا بهنمون متخصص قلب و عروق
81
ارومیه
بدون تصویر

دکتر علی عباس نژاد متخصص قلب و عروق
90
ارومیه
بدون تصویر

دکتر نادر انوشه متخصص قلب و عروق
50
ارومیه
بدون تصویر

دکتر اکرم شریعتی متخصص قلب و عروق
58
ارومیه
بدون تصویر

دکتر امیرحسین سلمان زاده متخصص قلب و عروق
49
ارومیه
دکتر محمدرضا دهقانی

دکتر محمدرضا دهقانی متخصص قلب و عروق
49
ارومیه
دکتر مهدی رادور

دکتر مهدی رادور متخصص قلب و عروق
38
ارومیه
دکتر اسلام حسین زاده

دکتر اسلام حسین زاده متخصص قلب و عروق
40
ارومیه
دکتر علاءالدین مهری

دکتر علاءالدین مهری متخصص قلب و عروق
41
ارومیه
دکتر رحیم نانوایی خویی

دکتر رحیم نانوایی خویی متخصص قلب و عروق
34
ارومیه
دکتر لئون مرادیانس

دکتر لئون مرادیانس متخصص قلب و عروق
31
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان قلب و عروق بر حسب شهر