لیست آدرس مطب پزشکان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر منوچهر منتظری متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در ارومیه
6111

دکتر فرناز جوادی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در ارومیه
1221

دکتر حمداله فدوی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در ارومیه
1121

دکتر فردین میرزا طلوعی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در ارومیه
43

دکتر رضا ابوالفتحی بالانجی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در ارومیه
37
لیست پزشکان اروميه بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) بر حسب شهر