لیست پزشکان متخصص ارتوپد ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
بدون تصویر

دکتر منوچهر منتظری متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
7343
ارومیه
دکتر فرناز جوادی

دکتر فرناز جوادی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
1862
ارومیه
دکتر فردین میرزا طلوعی

دکتر فردین میرزا طلوعی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
2221
ارومیه
دکتر حمداله فدوی

دکتر حمداله فدوی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
1586
ارومیه
دکتر رضا ابوالفتحی بالانجی

دکتر رضا ابوالفتحی بالانجی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
924
ارومیه
دکتر احمدرضا افشار

دکتر احمدرضا افشار فلوشیپ تخصصی جراحی استخوان و مفاصل ( جراحی دست )
425
ارومیه
دکتر محمود قادری

محمود قادری کارشناس ارشد ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی)
189
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان ارتوپد بر حسب شهر