لیست پزشکان متخصص ارتوپد ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
:)

دکتر منوچهر منتظری متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
8191
ارومیه
دکتر فردین میرزا طلوعی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر فردین میرزا طلوعی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
3697
ارومیه
دکتر فرناز جوادی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر فرناز جوادی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
2381
ارومیه
دکتر حمداله فدوی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر حمداله فدوی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
1890
ارومیه
دکتر رضا ابوالفتحی بالانجی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر رضا ابوالفتحی بالانجی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
1666
ارومیه
دکتر احمدرضا افشار جراحی دست

دکتر احمدرضا افشار فلوشیپ تخصصی جراحی دست
783
ارومیه
دکتر محمود قادری ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی)

محمود قادری کارشناس ارشد ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی)
296
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان ارتوپد بر حسب شهر