مطب پزشکان متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در ارومیه

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در ارومیه

بهترین دکتر جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر منوچهر منتظری متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در ارومیه
6458

دکتر فرناز جوادی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در ارومیه
1368

دکتر حمداله فدوی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در ارومیه
1241

دکتر فردین میرزا طلوعی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در ارومیه
382

دکتر رضا ابوالفتحی بالانجی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در ارومیه
183

دکتر احمدرضا افشار فلوشیپ تخصصی جراحی استخوان و مفاصل ( جراحی دست ) در ارومیه
86
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) بر حسب شهر