لیست پزشکان متخصص جراحی استخوان و مفاصل ( جراحی دست ) ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر احمدرضا افشار جراحی استخوان و مفاصل ( جراحی دست )

دکتر احمدرضا افشار فلوشیپ تخصصی جراحی استخوان و مفاصل ( جراحی دست )
432
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراحی استخوان و مفاصل ( جراحی دست ) بر حسب شهر