لیست پزشکان متخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر لطیف قندیلی جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر لطیف قندیلی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
259
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) بر حسب شهر