لیست پزشکان متخصص جراح عمومی ارومیه

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراح عمومی در ارومیه

بهترین دکتر متخصص جراح عمومی در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
بدون تصویر

دکتر سید جواد موسوی واعظی متخصص جراح عمومی
3068
ارومیه
بدون تصویر

دکتر جلال پورقاسم متخصص جراح عمومی
2951
ارومیه
بدون تصویر

دکتر حاجی مولایی متخصص جراح عمومی
1756
ارومیه
بدون تصویر

دکتر رضا تبریزی متخصص جراح عمومی
1283
ارومیه
دکتر محمود حمیدی شیشوان

دکتر محمود حمیدی شیشوان متخصص جراح عمومی
79
ارومیه
دکتر نیلوفر موسی مطلق

دکتر نیلوفر موسی مطلق متخصص جراح عمومی
70
ارومیه
دکتر نادر امین فرزانه

دکتر نادر امین فرزانه متخصص جراح عمومی
51
ارومیه
دکتر مهدی مهدی زاده

دکتر مهدی مهدی زاده متخصص جراح عمومی
43
ارومیه
دکتر صادق حبیبی

دکتر صادق حبیبی متخصص جراح عمومی
46
ارومیه
دکتر رضا برزگر

دکتر رضا برزگر متخصص جراح عمومی
32
ارومیه
دکتر جعفر کاظم زاده

دکتر جعفر کاظم زاده متخصص جراح عمومی
38
ارومیه
دکتر محمدحسن باقری

دکتر محمدحسن باقری متخصص جراح عمومی
32
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر