لیست آدرس مطب پزشکان جراح عمومی ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر سید جواد موسوی واعظی متخصص جراح عمومی در ارومیه
2605

دکتر جلال پورقاسم متخصص جراح عمومی در ارومیه
2553

دکتر حاجی مولایی متخصص جراح عمومی در ارومیه
1535

دکتر رضا تبریزی متخصص جراح عمومی در ارومیه
1048
لیست پزشکان اروميه بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومي بر حسب شهر