لیست پزشکان متخصص جراح عمومی ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
:(

دکتر سید جواد موسوی واعظی متخصص جراح عمومی
3453
ارومیه
:(

دکتر جلال پورقاسم متخصص جراح عمومی
3155
ارومیه
:(

دکتر حاجی مولایی متخصص جراح عمومی
1871
ارومیه
:(

دکتر رضا تبریزی متخصص جراح عمومی
1394
ارومیه
دکتر لطیف قندیلی جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)

دکتر لطیف قندیلی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
320
ارومیه
دکتر مهدی مهدی زاده جراح عمومی

دکتر مهدی مهدی زاده متخصص جراح عمومی
234
ارومیه
دکتر محمود حمیدی شیشوان جراح عمومی

دکتر محمود حمیدی شیشوان متخصص جراح عمومی
247
ارومیه
دکتر نادر امین فرزانه جراح عمومی

دکتر نادر امین فرزانه متخصص جراح عمومی
220
ارومیه
دکتر نیلوفر موسی مطلق جراح عمومی

دکتر نیلوفر موسی مطلق متخصص جراح عمومی
190
ارومیه
دکتر علی دین پرست صالح جراح عمومی

دکتر علی دین پرست صالح متخصص جراح عمومی
109
ارومیه
دکتر رضا برزگر جراح عمومی

دکتر رضا برزگر متخصص جراح عمومی
104
ارومیه
دکتر فریدون صولتی جراح عمومی

دکتر فریدون صولتی متخصص جراح عمومی
90
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر