مطب پزشکان متخصص جراح عمومی در ارومیه

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراح عمومی در ارومیه

بهترین دکتر جراح عمومی در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر سید جواد موسوی واعظی متخصص جراح عمومی در ارومیه
2782

دکتر جلال پورقاسم متخصص جراح عمومی در ارومیه
2680

دکتر حاجی مولایی متخصص جراح عمومی در ارومیه
1613

دکتر رضا تبریزی متخصص جراح عمومی در ارومیه
1138
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر