پزشکان جراح عمومی ارومیه

بهترین جراحان ارومیه - جراح عمومی خوب در ارومیه - متخصص جراحی عمومی خوب در ارومیه - فوق تخصص جراحی عمومی ارومیه - مطب جراح عمومی در ارومیه - آدرس متخصص جراحی عمومی در ارومیه - بهترین متخصص جراحی عمومی ارومیه - جراحی بواسیر در ارومیه - جراحی کیست در ارومیه


لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر احد حسن خانی

دکتر احد حسن خانی

متخصص جراح عمومی
آدرس : خيابان عمار
ارومیه

دکتر جلال پورقاسم

متخصص جراح عمومی
آدرس : حسني
ارومیه

دکتر سید جواد موسوی واعظی

متخصص جراح عمومی
آدرس : امام (ره)
ارومیه

دکتر حاجی مولایی

متخصص جراح عمومی
آدرس : سرداران
ارومیه
دکتر لطیف قندیلی

دکتر لطیف قندیلی

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : خيابان امام
ارومیه
دکتر مهدی مهدی زاده

دکتر مهدی مهدی زاده

متخصص جراح عمومی
آدرس : خيابان خيام
ارومیه

دکتر رضا تبریزی

متخصص جراح عمومی
آدرس : ثبت نشده است
ارومیه
دکتر نیلوفر موسی مطلق

دکتر نیلوفر موسی مطلق

متخصص جراح عمومی
آدرس : خيابان خيام
ارومیه
دکتر محمود حمیدی شیشوان

دکتر محمود حمیدی شیشوان

متخصص جراح عمومی
آدرس : خيابان امام
ارومیه
دکتر رضا برزگر

دکتر رضا برزگر

متخصص جراح عمومی
آدرس : خيابان خيام
ارومیه
دکتر فرامرز همایونی

دکتر فرامرز همایونی

متخصص جراح عمومی
آدرس : -
ارومیه
دکتر نادر امین فرزانه

دکتر نادر امین فرزانه

متخصص جراح عمومی
آدرس : خيابان امام
ارومیه

دکتر رحیم محمودلو

فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس)
آدرس : خيابان ورزش
ارومیه
دکتر علی دین پرست صالح

دکتر علی دین پرست صالح

متخصص جراح عمومی
آدرس : خيابان حسني
ارومیه
دکتر صادق حبیبی

دکتر صادق حبیبی

متخصص جراح عمومی
آدرس : خيابان خيام
ارومیه
دکتر محمدحسن باقری

دکتر محمدحسن باقری

متخصص جراح عمومی
آدرس : خيابان خيام
ارومیه
دکتر فرهاد دلیر کانسبی

دکتر فرهاد دلیر کانسبی

متخصص جراح عمومی
آدرس : خيابان حسني
ارومیه
دکتر جعفر کاظم زاده

دکتر جعفر کاظم زاده

متخصص جراح عمومی
آدرس : بيمارستان امام خميني
ارومیه
دکتر فریدون صولتی

دکتر فریدون صولتی

متخصص جراح عمومی
آدرس : خيابان امام
ارومیه
دکتر رضا تقی زاده مقدم

دکتر رضا تقی زاده مقدم

متخصص جراح عمومی
آدرس : خيابان خيام
ارومیه
دکتر محمد خلیل زاد

دکتر محمد خلیل زاد

متخصص جراح عمومی
آدرس : خيابان خيام
  1. دکتریاب
  2. جراح عمومي در ارومیه
لیست پزشکان ارومیه
لیست پزشکان جراح عمومی
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است