لیست پزشکان متخصص پزشکی قانونی ارومیه

آدرس و تلفن مطب پزشکان پزشکی قانونی در ارومیه

بهترین دکتر متخصص پزشکی قانونی در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
دکتر علی افتخاری

دکتر علی افتخاری متخصص پزشکی قانونی در ارومیه
28
دکتر ناصر عبایی

دکتر ناصر عبایی متخصص پزشکی قانونی در ارومیه
20
بدون تصویر

دکتر نعیمه فرهیدنیا متخصص پزشکی قانونی در ارومیه
19
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان پزشکی قانونی بر حسب شهر