پزشکان متخصص جراح مغز و اعصاب ارومیه

نوبت دهی متخصص جراح مغز و اعصاب ارومیه - بهترین جراح مغز و اعصاب ارومیه - جراح مغز و اعصاب خوب در ارومیه - بهترین جراح تومور مغزی در ارومیه - جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات خوب در ارومیه - بهترین جراح مغز و اعصاب ارومیه کیست؟ - فوق تخصص جراح مغز و اعصاب در ارومیه - بهترین دکتر فوق تخصص جراح مغز و اعصاب در ارومیه


لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر رضا حامد غلامشاهی

دکتر رضا حامد غلامشاهی

متخصص جراح مغز و اعصاب
آدرس : خيابان سرداران
ارومیه
دکتر حمید جنگی اقدم

دکتر حمید جنگی اقدم

متخصص جراح مغز و اعصاب
آدرس : خيابان حسني
ارومیه
دکتر علی اصغر شمسی

دکتر علی اصغر شمسی

متخصص جراح مغز و اعصاب
آدرس : خيابان مدني
ارومیه
دکتر چیا پروتی قلات

دکتر چیا پروتی قلات

متخصص جراح مغز و اعصاب
آدرس : خيابان حسني
ارومیه
دکتر مسعود قهرمانلو

دکتر مسعود قهرمانلو

متخصص جراح مغز و اعصاب
آدرس : خيابان دانشکده
ارومیه
دکتر داریوش روحی کوزه کنان

دکتر داریوش روحی کوزه کنان

متخصص جراح مغز و اعصاب
آدرس : خيابان حسني
ارومیه
دکتر بهرام نصیری اسکویی

دکتر بهرام نصیری اسکویی

متخصص جراح مغز و اعصاب
آدرس : بلوار حسني
ارومیه

دکتر امیرعباس قاسمی

متخصص جراح مغز و اعصاب
آدرس : بيمارستان امام خميني
ارومیه
دکتر محمدرضا راثی پور

دکتر محمدرضا راثی پور

متخصص جراح مغز و اعصاب
آدرس : خيابان خيام
ارومیه

دکتر فریبا پورفرزان

متخصص جراح مغز و اعصاب
آدرس : بيمارستان امام خميني
ارومیه
دکتر بیژن حشمتی

دکتر بیژن حشمتی

متخصص جراح مغز و اعصاب
آدرس : خيابان امام
ارومیه
دکتر محسن صادقی

دکتر محسن صادقی

متخصص جراح مغز و اعصاب
آدرس : خيابان خيام
  1. دکتریاب
  2. پزشکان متخصص جراح مغز و اعصاب در ارومیه
لیست پزشکان ارومیه
لیست پزشکان جراح مغز و اعصاب
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است