لیست پزشکان متخصص جراح مغز و اعصاب ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
دکتر علی اصغر شمس

دکتر علی اصغر شمس متخصص جراح مغز و اعصاب
5997
ارومیه
دکتر مسعود قهرمانلو

دکتر مسعود قهرمانلو متخصص جراح مغز و اعصاب
2992
ارومیه
دکتر چیا پروتی قلات

دکتر چیا پروتی قلات متخصص جراح مغز و اعصاب
1581
ارومیه
دکتر رضا حامد غلامشاهی

دکتر رضا حامد غلامشاهی متخصص جراح مغز و اعصاب
264
ارومیه
دکتر حمید جنگی اقدم

دکتر حمید جنگی اقدم متخصص جراح مغز و اعصاب
250
ارومیه
دکتر بهرام نصیری اسکویی

دکتر بهرام نصیری اسکویی متخصص جراح مغز و اعصاب
218
ارومیه
دکتر داریوش روحی کوزه کنان

دکتر داریوش روحی کوزه کنان متخصص جراح مغز و اعصاب
230
ارومیه
دکتر بیژن حشمتی

دکتر بیژن حشمتی متخصص جراح مغز و اعصاب
117
ارومیه
بدون تصویر

دکتر امیرعباس قاسمی متخصص جراح مغز و اعصاب
140
ارومیه
بدون تصویر

دکتر فریبا پورفرزان متخصص جراح مغز و اعصاب
102
ارومیه
دکتر محمدرضا راثی پور

دکتر محمدرضا راثی پور متخصص جراح مغز و اعصاب
60
ارومیه
دکتر محسن صادقی

دکتر محسن صادقی متخصص جراح مغز و اعصاب
45
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح مغز و اعصاب بر حسب شهر