لیست پزشکان متخصص جراح مغز و اعصاب ارومیه

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراح مغز و اعصاب در ارومیه

بهترین دکتر متخصص جراح مغز و اعصاب در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
دکتر علی اصغر شمس

دکتر علی اصغر شمس متخصص جراح مغز و اعصاب در ارومیه
5622
دکتر مسعود قهرمانلو

دکتر مسعود قهرمانلو متخصص جراح مغز و اعصاب در ارومیه
2674
دکتر چیا پروتی قلات

دکتر چیا پروتی قلات متخصص جراح مغز و اعصاب در ارومیه
1083
دکتر بهرام نصیری اسکویی

دکتر بهرام نصیری اسکویی متخصص جراح مغز و اعصاب در ارومیه
48
دکتر داریوش روحی کوزه کنان

دکتر داریوش روحی کوزه کنان متخصص جراح مغز و اعصاب در ارومیه
50
دکتر رضا حامد غلامشاهی

دکتر رضا حامد غلامشاهی متخصص جراح مغز و اعصاب در ارومیه
45
بدون تصویر

دکتر امیرعباس قاسمی متخصص جراح مغز و اعصاب در ارومیه
37
دکتر محمدرضا راثی پور

دکتر محمدرضا راثی پور متخصص جراح مغز و اعصاب در ارومیه
27
دکتر حمید جنگی اقدم

دکتر حمید جنگی اقدم متخصص جراح مغز و اعصاب در ارومیه
24
دکتر بیژن حشمتی

دکتر بیژن حشمتی متخصص جراح مغز و اعصاب در ارومیه
19
بدون تصویر

دکتر فریبا پورفرزان متخصص جراح مغز و اعصاب در ارومیه
17
دکتر محسن صادقی

دکتر محسن صادقی متخصص جراح مغز و اعصاب در ارومیه
16
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح مغز و اعصاب بر حسب شهر