لیست آزمایشگاههای ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
):

دکتر فرهاد نعمتی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
956
ارومیه
):

دکتر میرجعفر نقیبی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
327
ارومیه
دکتر مجید میلانی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر مجید میلانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
219
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر