لیست آزمایشگاههای ارومیه

آدرس و تلفن آزمایشگاه های ارومیه

بهترین آزمایشگاه های ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
بدون تصویر

دکتر فرهاد نعمتی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در ارومیه
881
بدون تصویر

دکتر میرجعفر نقیبی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در ارومیه
312
دکتر مجید میلانی

دکتر مجید میلانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در ارومیه
114
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر