لیست آزمایشگاههای ارومیه

نوبت دهی آزمایشگاههای ارومیه - بهترین آزمایشگاه های ارومیه - لیست آزمایشگاه های ارومیه- آزماشگاه خوب در ارومیه - آزمایشگاه شبانه روزی در ارومیه - تلفن و آدرس آزمایشگاه های ارومیه - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در ارومیه


لیست پزشکان ارومیه
ارومیه

دکتر فرهاد نعمتی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : پنج راه
ارومیه
دکتر مجید میلانی

دکتر مجید میلانی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان خيام
ارومیه

دکتر میرجعفر نقیبی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : امام (ره)
ارومیه

آزمایشگاه ژنوم

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان حسني
ارومیه

آزمایشگاه شمس

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان سرداران
ارومیه

آزمایشگاه رویان

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان کاشاني
  1. دکتریاب
  2. لیست آزمایشگاههای در ارومیه
لیست پزشکان ارومیه
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است