لیست آزمایشگاههای ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
:(

دکتر فرهاد نعمتی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1141
ارومیه
:(

دکتر میرجعفر نقیبی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
347
ارومیه
دکتر مجید میلانی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر مجید میلانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
444
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر