مراکز گفتاردرمانی خوب

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
مشهد
:)
دکتر فاطمه شیبانی دکترای تخصصی گفتار درمانی
3134
تهران
:)
علی قربانی کارشناس ارشد گفتار درمانی
2355
رامهرمز
دکتر زهره بهبهانی گفتار درمانی
زهره بهبهانی کارشناس گفتار درمانی
1186
 چابهار
دکتر رضا حجتی گفتار درمانی
رضا حجتی کارشناس گفتار درمانی
1036
تهران
دکتر سید محمدتقی عرفانی گفتار درمانی
سید محمدتقی عرفانی کارشناس گفتار درمانی
962
تهران
دکتر اعظم صادقیان گفتار درمانی
اعظم صادقیان کارشناس گفتار درمانی
832
اصفهان
دکتر علی اکبر محمدرضایی گفتار درمانی
علی اکبر محمدرضایی کارشناس گفتار درمانی
805
کاشان
دکتر نرگس کافیان گفتار درمانی
نرگس کافیان کارشناس گفتار درمانی
709
کرج
دکتر سیده زهره غفاری گفتار درمانی
سیده زهره غفاری کارشناس ارشد گفتار درمانی
542
تهران
دکتر ماندانا مستخدم راستگو گفتار درمانی
ماندانا مستخدم راستگو کارشناس گفتار درمانی
502
 
دکتر مریم ملکیان گفتار درمانی
مریم ملکیان کارشناس گفتار درمانی
473
اصفهان
:)
لیلا مشهدی علی نیا کارشناس گفتار درمانی
443

لیست پزشکان گفتاردرمانی

لیست پزشکان بر حسب تخصص

صبــر کنید