دکتر گفتار درمانی

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر فاطمه شیبانی کارشناس ارشد گفتار درمانی در مشهد
1317

دکتر علی قربانی کارشناس ارشد گفتار درمانی در تهران
1284

دکتر رضا حجتی کارشناس گفتار درمانی در  چابهار
902

دکتر زهره بهبهانی کارشناس گفتار درمانی در رامهرمز
910

دکتر سید محمدتقی عرفانی کارشناس گفتار درمانی در تهران
700

دکتر اعظم صادقیان کارشناس گفتار درمانی در تهران
634

دکتر نرگس کافیان کارشناس گفتار درمانی در کاشان
513

دکتر علی اکبر محمدرضایی کارشناس گفتار درمانی
432

دکتر ماندانا مستخدم راستگو کارشناس گفتار درمانی در تهران
391

دکتر سیده زهره غفاری کارشناس ارشد گفتار درمانی در کرج
325

دکتر مریم ملکیان کارشناس گفتار درمانی در  
320

دکتر لیلا مشهدی علی نیا کارشناس گفتار درمانی در اصفهان
294
لیست پزشکان گفتار درمانی بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص