6 خرداد 1396 - ساعت : 22:3

دکتر رضا حجتي

کارشناس گفتار درماني

سيستان و بلوچستان -  چابهار
دکتر رضا حجتي

دکتر فاطمه شيباني

کارشناس ارشد گفتار درماني

خراسان رضوي - مشهد
دکتر فاطمه شيباني

دکتر زهره بهبهاني

کارشناس گفتار درماني

خوزستان - رامهرمز
دکتر زهره بهبهاني

دکتر زهره بهبهاني

کارشناس گفتار درماني

خوزستان - رامهرمز
دکتر زهره بهبهاني

دکتر علي قرباني

کارشناس ارشد گفتار درماني

تهران - تهران
دکتر علي قرباني

دکتر سيد محمدتقي عرفاني

کارشناس گفتار درماني

تهران - تهران
دکتر سيد محمدتقي عرفاني

دکتر اعظم صادقيان

کارشناس گفتار درماني

تهران - تهران
دکتر اعظم صادقيان

دکتر نرگس کافيان

کارشناس گفتار درماني

اصفهان - کاشان
دکتر نرگس کافيان

دکتر ماندانا مستخدم راستگو

کارشناس گفتار درماني

تهران - تهران
دکتر ماندانا مستخدم راستگو

دکتر مريم ملکيان

کارشناس گفتار درماني

  -  
دکتر مريم ملکيان

دکتر ليلا مشهدي علي نيا

کارشناس گفتار درماني

اصفهان - اصفهان
دکتر ليلا مشهدي علي نيا

دکتر مهدي جمالي

کارشناس گفتار درماني

تهران - تهران
دکتر مهدي جمالي
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان گفتار درماني بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم