مراکز گفتاردرمانی خوب

مرتب سازی براساس : پزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
مشهد
:)
دکتر فاطمه شیبانی
دکترای تخصصی گفتار درمانی
آدرس : احمدآباد
تهران
:)
علی قربانی
کارشناس ارشد گفتار درمانی
آدرس : بزرگراه رسالت
رامهرمز
دکتر زهره بهبهانی گفتار درمانی
زهره بهبهانی
کارشناس گفتار درمانی
آدرس : چهارراه طالقاني
 چابهار
دکتر رضا حجتی گفتار درمانی
رضا حجتی
کارشناس گفتار درمانی
آدرس : بلوار امام خميني
اهواز
دکتر نگین مرادی گفتاردرمانی
دکتر نگین مرادی
دکترای تخصصی گفتاردرمانی
آدرس : کيانپارس
تهران
دکتر سید محمدتقی عرفانی گفتار درمانی
سید محمدتقی عرفانی
کارشناس گفتار درمانی
آدرس : قائم مقام فراهاني
اصفهان
دکتر علی اکبر محمدرضایی گفتار درمانی
علی اکبر محمدرضایی
کارشناس گفتار درمانی
آدرس : خيابان آمادگاه
اهواز
دکتر مجید سلطانی گفتاردرمانی
دکتر مجید سلطانی
دکترای تخصصی گفتاردرمانی
آدرس : کيانپارس
تهران
دکتر اعظم صادقیان گفتار درمانی
اعظم صادقیان
کارشناس گفتار درمانی
آدرس : شريعتي
کاشان
دکتر نرگس کافیان گفتار درمانی
نرگس کافیان
کارشناس گفتار درمانی
آدرس : حاجي اسداله
اهواز
دکتر حسین باقری پور گفتاردرمانی
حسین باقری پور
کارشناس گفتاردرمانی
آدرس : خيابان 24 متري آزادگان
کرج
دکتر سیده زهره غفاری گفتار درمانی
سیده زهره غفاری
کارشناس ارشد گفتار درمانی
آدرس : هفت تير

لیست پزشکان گفتاردرمانی

لیست پزشکان بر حسب تخصص

دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین
صبــر کنید