لیست مراکز گفتاردرمانی

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
مشهد
:)

دکتر فاطمه شیبانی دکترای تخصصی گفتار درمانی
2690
تهران
:)

علی قربانی کارشناس ارشد گفتار درمانی
2089
رامهرمز
دکتر زهره بهبهانی گفتار درمانی

زهره بهبهانی کارشناس گفتار درمانی
1091
 چابهار
دکتر رضا حجتی گفتار درمانی

رضا حجتی کارشناس گفتار درمانی
993
تهران
دکتر سید محمدتقی عرفانی گفتار درمانی

سید محمدتقی عرفانی کارشناس گفتار درمانی
898
تهران
دکتر اعظم صادقیان گفتار درمانی

اعظم صادقیان کارشناس گفتار درمانی
791
کاشان
دکتر نرگس کافیان گفتار درمانی

نرگس کافیان کارشناس گفتار درمانی
662
اصفهان
دکتر علی اکبر محمدرضایی گفتار درمانی

علی اکبر محمدرضایی کارشناس گفتار درمانی
655
کرج
دکتر سیده زهره غفاری گفتار درمانی

سیده زهره غفاری کارشناس ارشد گفتار درمانی
495
تهران
دکتر ماندانا مستخدم راستگو گفتار درمانی

ماندانا مستخدم راستگو کارشناس گفتار درمانی
457
 
دکتر مریم ملکیان گفتار درمانی

مریم ملکیان کارشناس گفتار درمانی
425
اصفهان
:)

لیلا مشهدی علی نیا کارشناس گفتار درمانی
396
لیست پزشکان گفتاردرمانی بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص