مطب پزشکان متخصص گفتار درمانی

آدرس و تلفن مطب پزشکان گفتار درمانی

بهترین دکتر متخصص گفتار درمانی

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
بدون تصویر

دکتر فاطمه شیبانی دکترای تخصصی گفتار درمانی در مشهد
1659
بدون تصویر

دکتر علی قربانی کارشناس ارشد گفتار درمانی در تهران
1456
دکتر زهره بهبهانی

دکتر زهره بهبهانی کارشناس گفتار درمانی در رامهرمز
967
دکتر رضا حجتی

دکتر رضا حجتی کارشناس گفتار درمانی در  چابهار
931
دکتر سید محمدتقی عرفانی

دکتر سید محمدتقی عرفانی کارشناس گفتار درمانی در تهران
756
دکتر اعظم صادقیان

دکتر اعظم صادقیان کارشناس گفتار درمانی در تهران
675
دکتر نرگس کافیان

دکتر نرگس کافیان کارشناس گفتار درمانی در کاشان
560
دکتر علی اکبر محمدرضایی

دکتر علی اکبر محمدرضایی کارشناس گفتار درمانی در اصفهان
492
دکتر ماندانا مستخدم راستگو

دکتر ماندانا مستخدم راستگو کارشناس گفتار درمانی در تهران
410
دکتر سیده زهره غفاری

دکتر سیده زهره غفاری کارشناس ارشد گفتار درمانی در کرج
369
دکتر مریم ملکیان

دکتر مریم ملکیان کارشناس گفتار درمانی در  
332
بدون تصویر

دکتر لیلا مشهدی علی نیا کارشناس گفتار درمانی در اصفهان
314
لیست پزشکان گفتار درمانی بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص