مراکز گفتاردرمانی اهواز

مرکز گفتار درمانی اهواز - آسیب شناسی گفتار اهواز - آدرس و تلفن مراکز گفتار درمانی در اهواز - آسیب شناسی گفتار و زبان در اهواز - کلینیک های گفتار درمانی اهواز - درمان لکنت زبان در اهواز


لیست پزشکان اهواز
اهواز
سارا حیدری

سارا حیدری

کارشناس ارشد گفتاردرمانی
آدرس : کيانپارس
پزشک ویژه
اهواز

احسان جاسمی

کارشناس ارشد گفتاردرمانی
آدرس : امانيه
اهواز
دکتر نگین مرادی

دکتر نگین مرادی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی
آدرس : کيانپارس
اهواز
دکتر مجید سلطانی

دکتر مجید سلطانی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی
آدرس : کيانپارس
اهواز
حسین باقری پور

حسین باقری پور

کارشناس گفتاردرمانی
آدرس : خيابان 24 متري آزادگان
اهواز
غزاله رستم زاده

غزاله رستم زاده

کارشناس گفتاردرمانی
آدرس : کيانپارس
اهواز
سارا نادری

سارا نادری

کارشناس ارشد گفتاردرمانی
آدرس : خيابان 30متري
اهواز

زهره ملکی

کارشناس گفتاردرمانی
آدرس : پادادشهر
اهواز
مجید میرزایی

مجید میرزایی

کارشناس ارشد گفتاردرمانی
آدرس : -
  1. دکتریاب
  2. مراکز گفتاردرمانی در اهواز
لیست پزشکان اهواز
لیست پزشکان گفتاردرمانی
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است