پزشکان ژنتیک پزشکی اهواز

بهترین آزمایشگاه ژنتیک پزشکی در اهواز - لیست آزمایشگاه های ژنتیک اهواز - آدرس آزمایشگاه ژنتیک خوب در اهواز - بهترین متخصص ژنتیک در اهواز - معرفی بهترین مرکز مشاوره ژنتیک در اهواز


لیست پزشکان اهواز
اهواز
دکتر مهدی بیژن زاده

دکتر مهدی بیژن زاده

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی
آدرس : بيمارستان گلستان
اهواز

آزمایشگاه ژنتیک نور

کارشناس ژنتیک پزشکی
آدرس : کيانپارس
اهواز
دکتر جواد محمدی اصل

دکتر جواد محمدی اصل

متخصص ژنتیک پزشکی
آدرس : کيانپارس
اهواز

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی نرگس

کارشناس ژنتیک پزشکی
آدرس : کيانپارس
  1. دکتریاب
  2. ژنتيک پزشکي در اهواز
لیست پزشکان اهواز
لیست پزشکان ژنتیک پزشکی
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است