لیست آزمایشگاههای اهواز

نوبت دهی آزمایشگاههای اهواز - بهترین آزمایشگاه های اهواز - لیست آزمایشگاه های اهواز- آزماشگاه خوب در اهواز - آزمایشگاه شبانه روزی در اهواز - تلفن و آدرس آزمایشگاه های اهواز - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در اهواز


لیست پزشکان اهواز
اهواز
دکتر نسترن رنجبری

دکتر نسترن رنجبری

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : -
اهواز

دکتر ایران رشیدی گل رویه

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : چهارراه طالقاني
اهواز

دکتر الهام مطوریان

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
آدرس : کيانپارس
اهواز

دکتر مهدی مفاخر

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
آدرس : کيانپارس
اهواز

دکتر محمود جلالی

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
آدرس : خيابان نادري
اهواز

دکتر میترا غلامی

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
آدرس : گلستان
اهواز

دکتر زهرا احمدی نژاد

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : بيمارستان خرداد
اهواز
دکتر ماریا کلانتر هرمزی

دکتر ماریا کلانتر هرمزی

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
آدرس : زيتون کارمندي
اهواز

دکتر حسن ساکی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان نادري
اهواز

آزمایشگاه ملل

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : کيانپارس
اهواز

دکتر مالک کنانی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : کوي انقلاب
اهواز

دکتر سید ابوالحسن ملایکه

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : کيانپارس
اهواز

دکتر حمید مراد زادگان

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
آدرس : کيانپارس
اهواز

دکتر ایران رشیدی

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
آدرس : خيابان شريعتي
اهواز

آزمایشگاه پاداد

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : پادادشهر
اهواز

دکتر داریوش توحیدی

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
آدرس : خيابان طالقاني
اهواز

دکتر سید علی الهادی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان نادري
اهواز

دکتر فرزان پناهی

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
آدرس : کوي شهيد رجايي
  1. دکتریاب
  2. لیست آزمایشگاههای در اهواز
لیست پزشکان اهواز
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است