لیست آزمایشگاههای اهواز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان اهواز
اهواز
دکتر نسترن رنجبری آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر نسترن رنجبری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1259
اهواز
:)

دکتر ایران رشیدی گل رویه متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1152
اهواز
:)

دکتر الهام مطوریان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
656
اهواز
:)

دکتر زهرا احمدی نژاد متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
445
اهواز
:)

دکتر مهدی مفاخر دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
287
اهواز
:)

دکتر حسن ساکی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
225
اهواز
:)

دکتر ماریا کلانتر هرمزی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
213
اهواز
:)

دکتر محمود جلالی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
163
اهواز
:)

دکتر مالک کنانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
161
اهواز
:)

دکتر سید ابوالحسن ملایکه متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
121
اهواز
:)

دکتر میترا غلامی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
119
اهواز
:)

دکتر سید علی الهادی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
111
لیست پزشکان اهواز بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر