لیست آزمایشگاههای اهواز

آدرس و تلفن آزمایشگاه های اهواز

بهترین آزمایشگاه های اهواز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان اهواز
دکتر نسترن رنجبری

دکتر نسترن رنجبری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در اهواز
1082
بدون تصویر

دکتر ایران رشیدی گل رویه متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در اهواز
1010
بدون تصویر

دکتر زهرا احمدی نژاد متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در اهواز
378
بدون تصویر

دکتر الهام مطوریان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در اهواز
358
بدون تصویر

دکتر ماریا کلانتر هرمزی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در اهواز
68
بدون تصویر

دکتر مالک کنانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در اهواز
63
بدون تصویر

دکتر حسن ساکی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در اهواز
45
بدون تصویر

دکتر سید ابوالحسن ملایکه متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در اهواز
48
بدون تصویر

دکتر محمود جلالی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در اهواز
40
بدون تصویر

دکتر حمید مراد زادگان دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در اهواز
41
بدون تصویر

دکتر مهدی مفاخر دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در اهواز
42
بدون تصویر

دکتر فرزان پناهی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در اهواز
37
لیست پزشکان اهواز بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر