لیست آزمایشگاههای دزفول

نوبت دهی آزمایشگاههای دزفول - بهترین آزمایشگاه های دزفول - لیست آزمایشگاه های دزفول- آزماشگاه خوب در دزفول - آزمایشگاه شبانه روزی در دزفول - تلفن و آدرس آزمایشگاه های دزفول - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در دزفول


لیست پزشکان دزفول
دزفول
دکتر حمیدعلی عصاریان

دکتر حمیدعلی عصاریان

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : طالقاني
دزفول
دکتر پرویز حشمتی

دکتر پرویز حشمتی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان منتظري
دزفول

دکتر علیرضا مجدی نسب

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان نشاط
  1. دکتریاب
  2. لیست آزمایشگاههای در دزفول
لیست پزشکان دزفول
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است