لیست آزمایشگاههای دزفول

آدرس و تلفن آزمایشگاه های دزفول

بهترین آزمایشگاه های دزفول

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان دزفول
دزفول
دکتر پرویز حشمتی

دکتر پرویز حشمتی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
834
دزفول
دکتر حمیدعلی عصاریان

دکتر حمیدعلی عصاریان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
733
لیست پزشکان دزفول بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر