لیست پزشکان متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) دزفول

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در دزفول

بهترین دکتر متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در دزفول

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان دزفول
دکتر محمدسعید سوداگر

دکتر محمدسعید سوداگر متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در دزفول
10012
دکتر عادل تیزنو

دکتر عادل تیزنو فلوشیپ تخصصی جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی) در دزفول
4300
دکتر امیر رضا عابدی

دکتر امیر رضا عابدی فلوشیپ تخصصی جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی) در دزفول
1261
بدون تصویر

دکتر عادل تیزنو متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در دزفول
147
بدون تصویر

دکتر مهزیار خزاعلی متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در دزفول
87
لیست پزشکان دزفول بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) بر حسب شهر