لیست پزشکان متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) دزفول

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان دزفول
دزفول
دکتر محمدسعید سوداگر جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)

دکتر محمدسعید سوداگر متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
11817
دزفول
دکتر عادل تیزنو جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)

دکتر عادل تیزنو فلوشیپ تخصصی جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)
5332
دزفول
دکتر امیر رضا عابدی جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)

دکتر امیر رضا عابدی فلوشیپ تخصصی جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)
1414
دزفول
:(

دکتر عادل تیزنو متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
405
دزفول
:(

دکتر مهزیار خزاعلی متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
220
لیست پزشکان دزفول بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) بر حسب شهر