لیست پزشکان متخصص زنان و زایمان دزفول

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان دزفول
دزفول
دکتر پریوش پادفر زنان و زایمان

دکتر پریوش پادفر متخصص زنان و زایمان
18540
دزفول
دکتر بیتا زلالی زنان و زایمان

دکتر بیتا زلالی متخصص زنان و زایمان
9944
دزفول
دکتر سیما جلودار مقدم زنان و زایمان

دکتر سیما جلودار مقدم متخصص زنان و زایمان
7538
دزفول
دکتر شایسته غفاری عدلی زنان و زایمان

دکتر شایسته غفاری عدلی متخصص زنان و زایمان
6665
دزفول
دکتر پروین اعتصامی نیا زنان و زایمان

دکتر پروین اعتصامی نیا متخصص زنان و زایمان
5117
دزفول
دکتر میترا منصوری زنان و زایمان

دکتر میترا منصوری متخصص زنان و زایمان
4602
دزفول
:(

دکتر مریم عسگری متخصص زنان و زایمان
4460
دزفول
دکتر پریوش  پورصباحیان دزفولی زنان و زایمان

دکتر پریوش پورصباحیان دزفولی متخصص زنان و زایمان
2080
دزفول
دکتر سیما جنتی زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)

دکتر سیما جنتی فلوشیپ تخصصی زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف)
985
لیست پزشکان دزفول بر حسب تخصص
لیست پزشکان زنان و زایمان بر حسب شهر