مشاوره تلفنی با متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژیست)

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژیست)

دکتر سید ناصر سید اسماعیلی

دکتر سید ناصر سید اسماعیلی

فوق تخصص فوق تخصص جراحی کلیه - اورولوژیست ( اندویورولوژی و لاپاراسکوپی )
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
دکتر علی حاجب

دکتر علی حاجب

متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
5.0
اولین زمان آزاد
دکتر محمد مهدی میری

دکتر محمد مهدی میری

متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژیست)
5.0
اولین زمان آزاد فردا 4عصر
دکتر حمیدرضا باغشاهی

دکتر حمیدرضا باغشاهی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
دکتر محمد سعیدی نیا

دکتر محمد سعیدی نیا

متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژیست)
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر