مشاوره تلفنی با متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژیست)

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژیست)

دکتر سید ناصر سید اسماعیلی

دکتر سید ناصر سید اسماعیلی

فوق تخصص فوق تخصص جراحی کلیه - اورولوژیست ( اندویورولوژی و لاپاراسکوپی )
5.0
اولین زمان آزاد امروز 4عصر