بازگشت

مشاوره تلفنی با متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژیست)

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژیست)

دکتر سید ناصر سید اسماعیلی

دکتر سید ناصر سید اسماعیلی

فوق تخصص فوق تخصص جراحی کلیه - اورولوژیست ( اندویورولوژی و لاپاراسکوپی )
5.0
اولین زمان آزاد امروز 12ظهر
دکتر محمد رضا جعفری شاهدانی

دکتر محمد رضا جعفری شاهدانی

فوق تخصص کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی و اندویورولوژی)
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10صبح
دکتر یاسین ذاکری

دکتر یاسین ذاکری

متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژیست)
5.0
اولین زمان آزاد امروز 10صبح
دکتر علی حاجب

دکتر علی حاجب

متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
5.0
اولین زمان آزاد