لیست پزشکان بیرجند

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان بیرجند
بیرجند
دکتر نرگس ناصح زنان و زایمان

دکتر نرگس ناصح متخصص زنان و زایمان
4421
بیرجند
دکتر سعید کلباسی پزشکی عمومی

دکتر سعید کلباسی دکترا پزشکی عمومی
2709
بیرجند
دکتر محمدحسین داوری چشم پزشک

دکتر محمدحسین داوری متخصص چشم پزشک
2817
بیرجند
دکتر مسعود ضیایی بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر مسعود ضیایی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
2374
بیرجند
:)

دکتر محمد صادق بیرجندی دکترا دندانپزشک
2343
بیرجند
دکتر محمد نجفی سمنانی جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)

دکتر محمد نجفی سمنانی متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)
1935
بیرجند
دکتر مجید شکیب بیهوشی

دکتر مجید شکیب متخصص بیهوشی
1792
بیرجند
دکتر عشرت زمانی پور زنان و زایمان

دکتر عشرت زمانی پور متخصص زنان و زایمان
1628
بیرجند
دکتر رضا اصحاب یمین آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر رضا اصحاب یمین متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1486
بیرجند
:)

دکتر مجید جعفر نژاد متخصص قلب و عروق
1217
بیرجند
دکتر حمیدرضا حسینی طباطبایی دندانپزشک

دکتر حمیدرضا حسینی طباطبایی دکترا دندانپزشک
1148
بیرجند
:)

دکتر حسین حدادی دکترا دندانپزشک
1061
لیست پزشکان بیرجند بر حسب تخصص
لیست پزشکان بر حسب شهر