لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان ژنتيک پزشکي بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر سيد علي رحماني

دکتراي تخصصي ژنتيک پزشکي

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر سيد علي رحماني

دکتر سيروس زينلي

دکترا ژنتيک پزشکي

تهران - تهران
دکتر سيروس زينلي

دکتر سيما منصوري درخشان

دکتراي تخصصي ژنتيک پزشکي

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر سيما منصوري درخشان

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم