4 خرداد 1396 - ساعت : 7:33

دکتر سيد علي رحماني

دکتراي تخصصي ژنتيک پزشکي

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر سيد علي رحماني

دکتر سيروس زينلي

دکترا ژنتيک پزشکي

تهران - تهران
دکتر سيروس زينلي

دکتر سيما منصوري درخشان

دکتراي تخصصي ژنتيک پزشکي

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر سيما منصوري درخشان
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان ژنتيک پزشکي بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم