4 خرداد 1396 - ساعت : 7:33

دکتر محسن بهمني کشکولي

فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي چشم (اکولوپلاستي)

تهران - تهران
دکتر محسن بهمني کشکولي

دکتر آرش ميرمحمد صادقي

فلوشيپ تخصصي جراحي پلاستيک و ترميمي چشم (اکولوپلاستي)

-
دکتر آرش ميرمحمد صادقي

دکتر غلامرضا خاتمي نيا

متخصص جراحي پلاستيک و ترميمي چشم (اکولوپلاستي)

خوزستان - اهواز
دکتر غلامرضا خاتمي نيا

دکتر ابوالفضل رحيمي گاييني

فلوشيپ تخصصي جراحي پلاستيک و ترميمي چشم (اکولوپلاستي)

تهران - تهران
دکتر ابوالفضل رحيمي گاييني

دکتر ليلا حسيني الهاشمي

فلوشيپ تخصصي جراحي پلاستيک و ترميمي چشم (اکولوپلاستي)

قزوين - قزوين
دکتر ليلا حسيني الهاشمي

دکتر محمد اسحاقي

فلوشيپ تخصصي جراحي پلاستيک و ترميمي چشم (اکولوپلاستي)

تهران - تهران
دکتر محمد اسحاقي

دکتر بابک باقري

فلوشيپ تخصصي جراحي پلاستيک و ترميمي چشم (اکولوپلاستي)

فارس - شيراز
دکتر بابک باقري

دکتر سيد ابوالقاسم آقانژاد

فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي چشم (اکولوپلاستي)

تهران - تهران
دکتر  سيد ابوالقاسم آقانژاد
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان جراحي پلاستيک و ترميمي چشم (اکولوپلاستي) بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم