پزشکان جراحی روده بزرگ (کولورکتال)


کرمان

دکتر محمود آقایی افشار

فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : خيابان ابوحامد
شیراز

دکتر شاهین خدایی

فوق تخصص جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : خيابان زند
تهران

دکتر مهرداد رضایی

متخصص جراح عمومی و روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : خيابان وليعصر
تهران
دکتر محمد صادق فاضلی

دکتر محمد صادق فاضلی

فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : وليعصر
اصفهان
دکتر علیرضا ایزدی

دکتر علیرضا ایزدی

فوق تخصص جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : خيابان شمس آبادي
شیراز پذیرش اینترنتی
دکتر مهدی تهمتن

دکتر مهدی تهمتن

فوق تخصص جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : خيابان زند
تهران
دکتر بهار محجوبی

دکتر بهار محجوبی

فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : کيهان غربي
تهران
دکتر سعید درخشانی

دکتر سعید درخشانی

فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : شريعتي
تهران
دکتر فخری السادات انارکی فیروز

دکتر فخری السادات انارکی فیروز

فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : ولنجک
تهران

دکتر روبیک به بو

فوق تخصص جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : آرژانتين
تهران
دکتر رضوان میرزایی

دکتر رضوان میرزایی

فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : سهروردي شمالي
تهران
دکتر سید محسن تولیت کاشانی

دکتر سید محسن تولیت کاشانی

فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : شريعتي
شهریار
دکتر آزیتا بیجاری

دکتر آزیتا بیجاری

فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : وليعصر
اهواز
دکتر ندا نجیب پور

دکتر ندا نجیب پور

فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : بيمارستان رازي
تهران
دکتر مهدی فشارکی زاده

دکتر مهدی فشارکی زاده

فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : بلوار ميرداماد
اهواز
دکتر علی باقرپور

دکتر علی باقرپور

فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : خيابان نادري
رشت
دکتر جلیل شعاع حسنی لاشیدانی

دکتر جلیل شعاع حسنی لاشیدانی

فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس :
شیراز
دکتر سعید یزدانی

دکتر سعید یزدانی

فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : خيابان زند
ساری

دکتر مینا الوندی پور

فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : خيابان فرهنگ
شیراز
دکتر احمد ایزدپناه

دکتر احمد ایزدپناه

فوق تخصص جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : بلوار زرگري
ساری
دکتر سید فرهاد طیاری

دکتر سید فرهاد طیاری

فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : ميدان شهدا
رشت
دکتر حسین قدیری

دکتر حسین قدیری

فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : چهارراه گلسار
تهران
دکتر رسول عزیزی

دکتر رسول عزیزی

فوق تخصص جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
آدرس : خيابان کريمخان زند
  1. دکتریاب
  2. لیست پزشکان جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
    لیست پزشکان بر حسب تخصص
    دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

    لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

    دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است