مراکز کاردرمانی خوب

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
اراک
دکتر غلامرضا ونایی کار درمانی ( ارگوتراپیست )
غلامرضا ونایی کارشناس ارشد کار درمانی ( ارگوتراپیست )
76501
 همدان
دکتر پیام رفائی کار درمانی ( ارگوتراپیست )
پیام رفائی کارشناس ارشد کار درمانی ( ارگوتراپیست )
1762
تهران
دکتر نادر علیرضالو کار درمانی ( ارگوتراپیست )
نادر علیرضالو کارشناس کار درمانی ( ارگوتراپیست )
1298
تهران
دکتر آیدا راوریان کار درمانی ( ارگوتراپیست )
دکتر آیدا راوریان دکترا کار درمانی ( ارگوتراپیست )
1206
دکتر بهاره عباسی کار درمانی ( ارگوتراپیست )
بهاره عباسی کارشناس کار درمانی ( ارگوتراپیست )
419
اسلام شهر
دکتر زهرا شوریانی کار درمانی ( ارگوتراپیست )
زهرا شوریانی کارشناس کار درمانی ( ارگوتراپیست )
375
اصفهان
دکتر نسرین جلیلی کار درمانی ( ارگوتراپیست )
نسرین جلیلی کارشناس ارشد کار درمانی ( ارگوتراپیست )
370
اهواز
دکتر هدی طائی کار درمانی ( ارگوتراپیست )
هدی طائی کارشناس کار درمانی ( ارگوتراپیست )
668
اهواز
دکتر ثریا آلبوغبیش کار درمانی ( ارگوتراپیست )
ثریا آلبوغبیش کارشناس کار درمانی ( ارگوتراپیست )
301
اصفهان
دکتر علیرضا جهرمی دستجردی کار درمانی ( ارگوتراپیست )
علیرضا جهرمی دستجردی کارشناس کار درمانی ( ارگوتراپیست )
282
اهواز
دکتر حمیدرضا رستمی کار درمانی ( ارگوتراپیست )
حمیدرضا رستمی کارشناس ارشد کار درمانی ( ارگوتراپیست )
320
اهواز
دکتر ویدا تک پور کار درمانی ( ارگوتراپیست )
ویدا تک پور کارشناس کار درمانی ( ارگوتراپیست )
307

لیست پزشکان کاردرمانی

لیست پزشکان بر حسب تخصص

صبــر کنید