مراکز کاردرمانی خوب

مرتب سازی براساس : پزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
اراک
دکتر غلامرضا ونایی کار درمانی ( ارگوتراپیست )
غلامرضا ونایی
کارشناس ارشد کار درمانی ( ارگوتراپیست )
آدرس : سه راه ارامنه
 همدان
دکتر پیام رفائی کار درمانی ( ارگوتراپیست )
پیام رفائی
کارشناس ارشد کار درمانی ( ارگوتراپیست )
آدرس : خيابان بوعلي
تهران
دکتر نادر علیرضالو کار درمانی ( ارگوتراپیست )
نادر علیرضالو
کارشناس کار درمانی ( ارگوتراپیست )
آدرس : جردن (آفريقا)
تهران
دکتر آیدا راوریان کار درمانی ( ارگوتراپیست )
دکتر آیدا راوریان
دکترا کار درمانی ( ارگوتراپیست )
آدرس : ميدان آزادي
اهواز
دکتر هدی طائی کار درمانی ( ارگوتراپیست )
هدی طائی
کارشناس کار درمانی ( ارگوتراپیست )
آدرس : کيانپارس
اصفهان
دکتر نسرین جلیلی کار درمانی ( ارگوتراپیست )
نسرین جلیلی
کارشناس ارشد کار درمانی ( ارگوتراپیست )
آدرس : چهارراه رودکي
اهواز
دکتر ویدا تک پور کاردرمانی
ویدا تک پور
کارشناس کاردرمانی
آدرس : پادادشهر
دکتر بهاره عباسی کار درمانی ( ارگوتراپیست )
بهاره عباسی
کارشناس کار درمانی ( ارگوتراپیست )
آدرس : -
اسلام شهر
دکتر زهرا شوریانی کار درمانی ( ارگوتراپیست )
زهرا شوریانی
کارشناس کار درمانی ( ارگوتراپیست )
آدرس : خيابان باغ فيض
اهواز
دکتر ثریا آلبوغبیش کار درمانی ( ارگوتراپیست )
ثریا آلبوغبیش
کارشناس کار درمانی ( ارگوتراپیست )
آدرس : امانيه
اهواز
دکتر عبدالنبی انصاری کار درمانی ( ارگوتراپیست )
عبدالنبی انصاری
کارشناس کار درمانی ( ارگوتراپیست )
آدرس : کيانپارس
اصفهان
دکتر علیرضا جهرمی دستجردی کار درمانی ( ارگوتراپیست )
علیرضا جهرمی دستجردی
کارشناس کار درمانی ( ارگوتراپیست )
آدرس : خيابان کاشاني

لیست پزشکان کاردرمانی

لیست پزشکان بر حسب تخصص

دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین
صبــر کنید