لیست پزشکان متخصص کار درمانی ( ارگوتراپیست )

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
اراک
دکتر غلامرضا ونایی کار درمانی ( ارگوتراپیست )

غلامرضا ونایی کارشناس ارشد کار درمانی ( ارگوتراپیست )
76003
 همدان
دکتر پیام رفائی کار درمانی ( ارگوتراپیست )

پیام رفائی کارشناس ارشد کار درمانی ( ارگوتراپیست )
1634
تهران
دکتر نادر علیرضالو کار درمانی ( ارگوتراپیست )

نادر علیرضالو کارشناس کار درمانی ( ارگوتراپیست )
1107
تهران
دکتر آیدا راوریان کار درمانی ( ارگوتراپیست )

دکتر آیدا راوریان دکترا کار درمانی ( ارگوتراپیست )
969
دکتر بهاره عباسی کار درمانی ( ارگوتراپیست )

بهاره عباسی کارشناس کار درمانی ( ارگوتراپیست )
336
اسلام شهر
دکتر زهرا شوریانی کار درمانی ( ارگوتراپیست )

زهرا شوریانی کارشناس کار درمانی ( ارگوتراپیست )
303
اهواز
دکتر هدی طائی کار درمانی ( ارگوتراپیست )

هدی طائی کارشناس کار درمانی ( ارگوتراپیست )
566
اصفهان
دکتر نسرین جلیلی کار درمانی ( ارگوتراپیست )

نسرین جلیلی کارشناس ارشد کار درمانی ( ارگوتراپیست )
263
اصفهان
دکتر علیرضا جهرمی دستجردی کار درمانی ( ارگوتراپیست )

علیرضا جهرمی دستجردی کارشناس کار درمانی ( ارگوتراپیست )
193
اهواز
دکتر ثریا آلبوغبیش کار درمانی ( ارگوتراپیست )

ثریا آلبوغبیش کارشناس کار درمانی ( ارگوتراپیست )
195
اصفهان
دکتر محمدرضا زنگنه کار درمانی ( ارگوتراپیست )

محمدرضا زنگنه کارشناس ارشد کار درمانی ( ارگوتراپیست )
153
اصفهان
دکتر ترانه صدقیانی کار درمانی ( ارگوتراپیست )

ترانه صدقیانی کارشناس کار درمانی ( ارگوتراپیست )
149
لیست پزشکان کار درمانی ( ارگوتراپیست ) بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص