6 خرداد 1396 - ساعت : 22:5

دکتر نادر عليرضالو

کارشناس کار درماني ( ارگوتراپيست )

تهران - تهران
دکتر نادر عليرضالو

دکتر آيدا راوريان

کارشناس ارشد کار درماني ( ارگوتراپيست )

تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر آيدا راوريان

دکتر زهرا شورياني

کارشناس کار درماني ( ارگوتراپيست )

تهران - اسلام شهر
دکتر زهرا شورياني

دکتر غلامرضا ونايي

کارشناس ارشد کار درماني ( ارگوتراپيست )

مرکزي - اراک
پزشک در سامانه عضو استدکتر غلامرضا ونايي

دکتر بهاره عباسي

کارشناس کار درماني ( ارگوتراپيست )

-
دکتر بهاره عباسي
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان کار درماني ( ارگوتراپيست ) بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم