8 اردیبهشت 1396 - ساعت : 14:40
سعيد انصاري دزفولي
متخصص روانپزشک (روانشناس)
تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر سعيد انصاري دزفولي

سيد سعيد صدر
متخصص روانپزشک (روانشناس)
تهران - تهران
دکتر سيد سعيد صدر

کامران خوشنودي
متخصص روانپزشک (روانشناس)
البرز - کرج
دکتر کامران خوشنودي

ايرج وثوق
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي - مشهد
دکتر ايرج وثوق

سيروس پاک سرشت
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خوزستان - اهواز
دکتر سيروس پاک سرشت

نيوشا محمدي
متخصص روانپزشک (روانشناس)
تهران - تهران
دکتر نيوشا محمدي

ناصر حاجيان مطلق
متخصص روانپزشک (روانشناس)
البرز - کرج
دکتر ناصر حاجيان مطلق

سيد احمد جليلي
متخصص روانپزشک (روانشناس)
تهران - تهران
دکتر سيد احمد جليلي

فاطمه رضا بخش
متخصص روانپزشک (روانشناس)
گيلان - رشت
دکتر فاطمه رضا بخش

هادي معتمدي
متخصص روانپزشک (روانشناس)
تهران - تهران
دکتر هادي معتمدي

مژگان جارياني
متخصص روانپزشک (روانشناس)
لرستان - خرم آباد
دکتر مژگان جارياني

هادي بدر
متخصص روانپزشک (روانشناس)
تهران - تهران
دکتر هادي بدر
لیست پزشکان روانپزشک (روانشناس) بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم