مطب پزشکان متخصص جراحی روده بزرگ و مقعد (کولورکتال) در شیراز

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی روده بزرگ و مقعد (کولورکتال) در شیراز

بهترین دکتر جراحی روده بزرگ و مقعد (کولورکتال) در شیراز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر سعید یزدانی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ و مقعد (کولورکتال) در شیراز
1102

دکتر مهدی تهمتن فوق تخصص جراح عمومی در شیراز
1022

دکتر احمد ایزدپناه فوق تخصص جراحی روده بزرگ و مقعد (کولورکتال) در شیراز
98
لیست پزشکان شیراز بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراحی روده بزرگ و مقعد (کولورکتال) بر حسب شهر