لیست پزشکان متخصص جراحی روده بزرگ (کولورکتال) شیراز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان شیراز
شیراز
دکتر مهدی تهمتن جراحی روده بزرگ (کولورکتال)

دکتر مهدی تهمتن فوق تخصص جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
2891
شیراز
دکتر سعید یزدانی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)

دکتر سعید یزدانی فلوشیپ تخصصی جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
1958
شیراز
دکتر احمد ایزدپناه جراحی روده بزرگ (کولورکتال)

دکتر احمد ایزدپناه فوق تخصص جراحی روده بزرگ (کولورکتال)
959
لیست پزشکان شیراز بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراحی روده بزرگ (کولورکتال) بر حسب شهر