لیست آزمایشگاههای شیراز

نوبت دهی آزمایشگاههای شیراز

- بهترین آزمایشگاه های شیراز - لیست آزمایشگاه های شیراز- آزماشگاه خوب در شیراز - آزمایشگاه شبانه روزی در شیراز - تلفن و آدرس آزمایشگاه های شیراز - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در شیراز
شیراز

دکتر ناهید فرهمند

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان قصردشت
شیراز

آزمایشگاه پارس

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان فاطمي
شیراز

آزمایشگاه دکتر دانشبد

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان ارديبهشت
شیراز

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پیوند

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
فلکه وليعصر
شیراز

آزمایشگاه بیمارستان پارس

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
قصردشت
شیراز

آزمایشگاه دکتر رازی

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان گلشن
شیراز

آزمایشگاه اردیبهشت

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان ارديبهشت
شیراز

آزمایشگاه بوعلی

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
بلوار معالي آباد
شیراز

آزمایشگاه نادر کاظمی

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
فلکه وليعصر
شیراز

آزمایشگاه آپادانا

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
معالي آباد
شیراز

آزمایشگاه دکتر سعادتی

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان فلسطين
شیراز

آزمایشگاه دکتر بازیاری

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان ملاصدرا
شیراز

دکتر رویا بازیاری

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
ملاصدرا
شیراز
دکتر حمیده کتابچی سعادتی

دکتر حمیده کتابچی سعادتی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
فلسطين
شیراز

آزمایشگاه دکتر مصطفوی

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
ميدان دانشجو
شیراز

آزمایشگاه جهاد دانشگاهی

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان زند
شیراز

آزمایشگاه پاستور

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان زند
شیراز

آزمایشگاه مسجدالرسول

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
قصردشت
شیراز

آزمایشگاه دکتر تقی زادگان

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان ملاصدرا
شیراز

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر نشاط

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان زند
شیراز

آزمایشگاه دکتر بیضایی

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان زند
  1. دکتریاب
  2. پزشکان شیراز
  3. لیست آزمایشگاههای در شیراز
لیست پزشکان شیراز
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتـریابــــ معرفی ، مشاوره و نوبت دهی آنلاین پزشکان

انجمن صنف رایانه ای تهران شرکت خلاق

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است