لیست بهترین آزمایشگاههای شیراز

نوبت‌دهی آزمایشگاههای شیراز

- بهترین آزمایشگاه های شیراز - لیست آزمایشگاه های شیراز- آزماشگاه خوب در شیراز - آزمایشگاه شبانه روزی در شیراز - تلفن و آدرس آزمایشگاه های شیراز - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در شیراز
پزشکان اطراف من
شیراز
دکتر ناهید فرهمند

دکتر ناهید فرهمند

(6)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان قصردشت
شیراز

آزمایشگاه دکتر دانشبد

(188)
کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان ارديبهشت
شیراز

آزمایشگاه پارس

(21)
کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان فاطمي
شیراز

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پیوند

(63)
کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
فلکه وليعصر
شیراز

آزمایشگاه دکتر رازی

(3)
کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان گلشن
شیراز

آزمایشگاه بوعلی

(27)
کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
بلوار معالي آباد
شیراز

آزمایشگاه اردیبهشت

(8)
کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان ارديبهشت
شیراز

آزمایشگاه دکتر بازیاری

(20)
کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان ملاصدرا
شیراز

آزمایشگاه دکتر سعادتی

(50)
کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان فلسطين
شیراز

آزمایشگاه بیمارستان پارس

(5)
کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
قصردشت
شیراز

آزمایشگاه آپادانا

(18)
کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
معالي آباد
شیراز

آزمایشگاه نادر کاظمی

(3)
کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
فلکه وليعصر
شیراز

آزمایشگاه شهید مطهری

(45)
کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
ميدان نمازي
شیراز

آزمایشگاه دکتر مصطفوی

(16)
کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
ميدان دانشجو
شیراز

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر نشاط

(14)
کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان زند
شیراز

آزمایشگاه جهاد دانشگاهی

(13)
کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان زند
شیراز

دکتر رویا بازیاری

(12)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
ملاصدرا
شیراز

آزمایشگاه دکتر بیضایی

(20)
کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان زند
شیراز
دکتر حمیده کتابچی سعادتی

دکتر حمیده کتابچی سعادتی

(10)
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
فلسطين
شیراز

آزمایشگاه مسجدالرسول

(7)
کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
قصردشت
شیراز

آزمایشگاه دکتر تقی زادگان

(20)
کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
خيابان ملاصدرا
  1. دکتریاب
  2. پزشکان شیراز
  3. لیست بهترین آزمایشگاههای در شیراز
لیست پزشکان شیراز
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتـریابــــ معرفی ، مشاوره و نوبت دهی آنلاین پزشکان
انجمن صنف رایانه ای تهران شرکت خلاق

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است