مراکز گفتاردرمانی مشهد

مرکز گفتار درمانی مشهد - آسیب شناسی گفتار مشهد - آدرس و تلفن مراکز گفتار درمانی در مشهد - آسیب شناسی گفتار و زبان در مشهد - کلینیک های گفتار درمانی مشهد - درمان لکنت زبان در مشهد


لیست پزشکان مشهد
مشهد

مینا وافی

کارشناس گفتاردرمانی
آدرس : وکيل آباد
مشهد

دکتر فاطمه شیبانی

دکترای تخصصی گفتار درمانی
آدرس : احمدآباد
مشهد
دکتر حمید طیرانی نیک نژاد

دکتر حمید طیرانی نیک نژاد

دکترای تخصصی گفتاردرمانی
آدرس : احمدآباد
مشهد
عامر منصوری

عامر منصوری

کارشناس گفتاردرمانی
آدرس : بلوار معلم
  1. دکتریاب
  2. مراکز گفتاردرمانی در مشهد
لیست پزشکان مشهد
لیست پزشکان گفتاردرمانی
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است