لیست آزمایشگاههای مشهد

نوبت دهی آزمایشگاههای مشهد - بهترین آزمایشگاه های مشهد - لیست آزمایشگاه های مشهد- آزماشگاه خوب در مشهد - آزمایشگاه شبانه روزی در مشهد - تلفن و آدرس آزمایشگاه های مشهد - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در مشهد


لیست پزشکان مشهد
مشهد
آزمایشگاه تخصصی کوثر

آزمایشگاه تخصصی کوثر

آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : بلوار وکيل آباد
مشهد

دکتر سید علی موسوی زاده جزایری

دکترا علوم آزمایشگاهی
آدرس : امام رضا
مشهد
دکتر مهری تفضلی

دکتر مهری تفضلی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان دانشگاه
مشهد

دکتر محمدهادی صادقیان

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : کوي طلاب
مشهد

آزمایشگاه پارسیان

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : ميدان بيمارستان امام رضا
مشهد

آزمایشگاه جهاد دانشگاهی 2

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان مفتح
مشهد

دکتر رمضان ناظمی

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
آدرس : خيابان توس
مشهد

آزمایشگاه پاستور

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان چمران
مشهد

آزمایشگاه پویان

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : قاسم آباد
مشهد

آزمایشگاه توحید

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : احمدآباد
مشهد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان پاسداران
مشهد

آزمایشگاه شفا

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان چمران
مشهد

آزمایشگاه مهرگان

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : بلوار کلاهدوز
مشهد

آزمایشگاه پژوهش

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : احمدآباد
مشهد

آزمایشگاه دکتر اسکویی

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : بلوار سجاد
مشهد

آزمایشگاه جهاد دانشگاهی مرکزی

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : ميدان 10 دي
مشهد

آزمایشگاه بهمن

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : ميدان بيمارستان امام رضا
مشهد

آزمایشگاه دکتر مجتهدی

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : بلوار وکيل آباد
مشهد

آزمایشگاه ایران

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان گلستان غربي
مشهد

آزمایشگاه سینا

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان گلستان غربي
مشهد

آزمایشگاه توس

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : احمدآباد
مشهد

آزمایشگاه پردیس

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : احمدآباد
مشهد

آزمایشگاه پاسکال

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : احمدآباد
مشهد

آزمایشگاه بیمارستان امام رضا

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان ابن سينا
مشهد

آزمایشگاه امام سجاد

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : گلشهر
مشهد

آزمایشگاه بیمارستان تخصصی زنان حضرت ام البنین

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : چهارراه زرينه
مشهد

آزمایشگاه میلاد

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : احمدآباد
مشهد

آزمایشگاه ارمغان تندرستی

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان غفاري
مشهد

آزمایشگاه بیمارستان ثامن الائمه

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان امام
مشهد

آزمایشگاه بیمارستان آریا

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : خيابان گلستان شرقي
  1. دکتریاب
  2. لیست آزمایشگاههای در مشهد
لیست پزشکان مشهد
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است