لیست آزمایشگاههای مشهد

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان مشهد
مشهد
:)

دکتر سید علی موسوی زاده جزایری دکترا علوم آزمایشگاهی
1088
مشهد
دکتر مهری تفضلی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر مهری تفضلی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
935
مشهد
:)

دکتر محمدهادی صادقیان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
900
مشهد
:)

دکتر رمضان ناظمی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
499
لیست پزشکان مشهد بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر