لیست آزمایشگاههای مشهد

آدرس و تلفن آزمایشگاه های مشهد

بهترین آزمایشگاه های مشهد

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان مشهد
بدون تصویر

دکتر سید علی موسوی زاده جزایری دکترا علوم آزمایشگاهی در مشهد
904
دکتر مهری تفضلی

دکتر مهری تفضلی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در مشهد
809
بدون تصویر

دکتر محمدهادی صادقیان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در مشهد
761
بدون تصویر

دکتر رمضان ناظمی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در مشهد
431
لیست پزشکان مشهد بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر