مشاوره تلفنی با متخصص غدد، رشد و متابولیسم

مشاوره تلفنی با پزشکان متخصص غدد، رشد و متابولیسم

دکتر مریم اسماعیل زاده

دکتر مریم اسماعیل زاده

متخصص غدد، رشد و متابولیسم
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 150,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر نوشین خلیلی

دکتر نوشین خلیلی

فوق تخصص غدد، رشد و متابولیسم
نوع مشاوره : تـلفنـی
هزینه : 90,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : نامشخص
دکتر منوچهر محمدبیگی

دکتر منوچهر محمدبیگی

فوق تخصص غدد، تیرویید، دیابت، رشد و متابولیسم
نوع مشاوره : تـلفنـی
5.0
هزینه : 200,000 تومان
مدت هر مشاوره : 10 دقیقه
اولین زمان آزاد : 3روز دیگر 9صبح