مطب پزشکان متخصص جراح عمومی در سنندج

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراح عمومی در سنندج

بهترین دکتر جراح عمومی در سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر جعفر مبلغی متخصص جراح عمومی در سنندج
1761

دکتر محمد ثابت متخصص جراح عمومی در سنندج
16

دکتر شاهرخ ادهمی متخصص جراح عمومی در سنندج
20

دکتر علیرضا شیرزادی متخصص جراح عمومی در سنندج
12

دکتر محمدصالح هجرانی متخصص جراح عمومی در سنندج
10

دکتر نجم الدین مولانایی متخصص جراح عمومی در سنندج
8
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر