لیست پزشکان متخصص ارتوپد سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان سنندج
سنندج
دکتر محی الدین حسینی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر محی الدین حسینی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
3250
سنندج
دکتر جمیل محمودی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر جمیل محمودی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
2221
سنندج
دکتر فواد رحیمی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر فواد رحیمی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
1922
سنندج
:)

دکتر حامد بوشهری متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
1032
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان ارتوپد بر حسب شهر