لیست پزشکان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن سنندج

آدرس و تلفن مطب پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در سنندج

بهترین دکتر متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان سنندج
سنندج
دکتر فرزاد فیروزی

دکتر فرزاد فیروزی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
1627
سنندج
دکتر محمدرضا سلطان مرادی

دکتر محمدرضا سلطان مرادی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
1038
سنندج
دکتر آذر فیضی

دکتر آذر فیضی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
730
سنندج
دکتر آرزو یزدانی

دکتر آرزو یزدانی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
499
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن بر حسب شهر