مطب پزشکان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در سنندج

آدرس و تلفن مطب پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در سنندج

بهترین دکتر گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر فرزاد فیروزی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در سنندج
332

دکتر آذر فیضی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در سنندج
160

دکتر محمدرضا سلطان مرادی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در سنندج
216

دکتر آرزو یزدانی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در سنندج
147
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن بر حسب شهر