لیست آدرس مطب پزشکان بیماریهای عفونی و گرمسیری تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر حسین پهلوان زاده

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری در تبریز


4919

دکتر ژینوس بیات ماکو

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری در تبریز


1712

دکتر امید علی قرداشخانی

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری در تبریز


1574

دکتر بهروز نقیلی حکم آبادی

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری در تبریز


1250

دکتر غفار اولاد غفاری

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری در تبریز


947

دکتر حمید اویسی اسکویی

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری در تبریز


717

دکتر محسن زعفری نوبری

دکترا بیماریهای عفونی و گرمسیری در تبریز


612
لیست پزشکان تبريز بر حسب تخصص
لیست پزشکان بيماريهاي عفوني و گرمسيري بر حسب شهر