لیست پزشکان متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان بیماریهای عفونی و گرمسیری در تبریز

بهترین دکتر متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
بدون تصویر

دکتر حسین پهلوان زاده متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
6433
تبریز
دکتر ژینوس بیات ماکو

دکتر ژینوس بیات ماکو متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
2078
تبریز
دکتر امید علی قرداشخانی

دکتر امید علی قرداشخانی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
1866
تبریز
دکتر بهروز نقیلی حکم آبادی

دکتر بهروز نقیلی حکم آبادی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
1728
تبریز
بدون تصویر

دکتر غفار اولاد غفاری متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
1133
تبریز
بدون تصویر

دکتر حمید اویسی اسکویی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
904
تبریز
بدون تصویر

دکتر محسن زعفری نوبری دکترا بیماریهای عفونی و گرمسیری
703
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان بیماریهای عفونی و گرمسیری بر حسب شهر