لیست پزشکان متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز

بهترین دکتر متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر مسعود نیکان فر

دکتر مسعود نیکان فر متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
19796
تبریز
دکتر جمشید سیفی

دکتر جمشید سیفی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
16347
تبریز
دکتر محمد شیمیا

دکتر محمد شیمیا متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
9711
تبریز
دکتر سید علی صدرالدینی

دکتر سید علی صدرالدینی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
9477
تبریز
دکتر هرمز آیرملو

دکتر هرمز آیرملو متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
8611
تبریز
دکتر علی پاشاپور

دکتر علی پاشاپور متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
5218
تبریز
دکتر محمد مهدی حسینیان زکریا

دکتر محمد مهدی حسینیان زکریا متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
4894
تبریز
دکتر مهدی فرهودی

دکتر مهدی فرهودی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
4726
تبریز
دکتر علی اکبر طاهر اقدم

دکتر علی اکبر طاهر اقدم متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
3557
تبریز
بدون تصویر

دکتر مهناز طالبی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
2997
تبریز
دکتر صفا نجمی تبریزی

دکتر صفا نجمی تبریزی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
2908
تبریز
دکتر ابوالفضل حاتمی شندی

دکتر ابوالفضل حاتمی شندی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
2453
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان مغز و اعصاب (نورولوژی) بر حسب شهر