پزشکان متخصص مغز و اعصاب تبریز

نوبت دهی متخصص مغز و اعصاب تبریز - لیست بهترین پزشکان متخصص مغز و اعصاب تبریز - متخصص مغز و اعصاب خوب در تبریز - بهترین دکتر مغز و اعصاب تبریز - فوق تخصص مغز و اعصاب در تبریز - لیست پزشکان مغز و اعصاب تبریز - بهترین دکتر فوق تخصص مغز و اعصاب در تبریز - فوق تخصص نورولوژی در تبریز


لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر میرمحسن شریفی

دکتر میرمحسن شریفی

فلوشیپ تخصصی مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : خيابان 17شهريور
پزشک ویژه
تبریز
دکتر حمید حمائدی

دکتر حمید حمائدی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : 17 شهريور
تبریز
دکتر فریبا اسدزاده

دکتر فریبا اسدزاده

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : گلگشت و وليعصر
تبریز
دکتر مسعود نیکان فر

دکتر مسعود نیکان فر

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : خيابان آزادي
تبریز
دکتر جمشید سیفی

دکتر جمشید سیفی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : 17شهريور
تبریز
دکتر هرمز آیرملو

دکتر هرمز آیرملو

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : آبرسان
تبریز
دکتر سید علی صدرالدینی

دکتر سید علی صدرالدینی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : وليعصر
تبریز
دکتر علی پاشاپور

دکتر علی پاشاپور

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : 17 شهريور
تبریز
دکتر مهدی فرهودی

دکتر مهدی فرهودی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : خيابان پاستور جديد
تبریز
دکتر محمد مهدی حسینیان زکریا

دکتر محمد مهدی حسینیان زکریا

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : بيمارستان شمس
تبریز
دکتر علی اکبر طاهر اقدم

دکتر علی اکبر طاهر اقدم

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : آزادي
تبریز
دکتر صفا نجمی تبریزی

دکتر صفا نجمی تبریزی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : خيابان آزادي
تبریز

دکتر مهناز طالبی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : 17 شهريور
تبریز
دکتر سعید چارسوئی

دکتر سعید چارسوئی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : بيمارستان رازي
تبریز
دکتر ابوالفضل حاتمی شندی

دکتر ابوالفضل حاتمی شندی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : گلگشت
تبریز
دکتر محسن پور کاکرودی

دکتر محسن پور کاکرودی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس :
تبریز

دکتر جواد یوسفی آذرفام

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : 17 شهريور
تبریز
دکتر رضا خندقی

دکتر رضا خندقی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : چهارراه آبرساني
تبریز

دکتر علیرضا ولایی اسکویی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : چهارراه باغشمال
تبریز

دکتر فرهاد دادرس

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : خيابان 17شهريور
تبریز

دکتر مسلم تقی زاده سرابی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : نيروي هوايي
تبریز

دکتر ایوب امیدی گرگری

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : 17 شهريور
تبریز
دکتر رضا ریخته گر غیاثی

دکتر رضا ریخته گر غیاثی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : خيابان آزادي
تبریز

دکتر شیوا بی دهری

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
آدرس : بيمارستان اسدآبادي
  1. دکتریاب
  2. پزشکان متخصص مغز و اعصاب در تبریز
لیست پزشکان تبریز
لیست پزشکان مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است