لیست پزشکان متخصص دندانپزشک تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر کیاوش زعفری نوبری دندانپزشک

دکتر کیاوش زعفری نوبری دکترا دندانپزشک
138550
تبریز
دکتر رضا پورعباس خیرالدین جراح لثه

دکتر رضا پورعباس خیرالدین متخصص جراح لثه
6708
تبریز
دکتر الهام فقیه نصیری دندانپزشک کودکان

دکتر الهام فقیه نصیری دکترا دندانپزشک کودکان
5730
تبریز
دکتر گل وش زعفری نوبری دندانپزشک

دکتر گل وش زعفری نوبری دکترا دندانپزشک
11561
تبریز
دکتر علی وفایی دندانپزشک کودکان

دکتر علی وفایی متخصص دندانپزشک کودکان
3743
تبریز
دکتر اتابک کاشفی مهر جراح لثه

دکتر اتابک کاشفی مهر متخصص جراح لثه
2518
تبریز
دکتر امین نوری زاده دندانپزشک

دکتر امین نوری زاده دکترا دندانپزشک
2469
تبریز
دکتر مهدی دانشپوی دندانپزشکی ترمیمی

دکتر مهدی دانشپوی متخصص دندانپزشکی ترمیمی
2250
تبریز
دکتر المیرا پورنگ دندانپزشک

دکتر المیرا پورنگ دکترا دندانپزشک
2065
تبریز
دکتر عباس گشاده رو دندانپزشک

دکتر عباس گشاده رو دکترا دندانپزشک
1948
تبریز
دکتر محمد حسین آهنگر آتشی ارتودنسی (دندانپزشک)

دکتر محمد حسین آهنگر آتشی متخصص ارتودنسی (دندانپزشک)
1900
تبریز
دکتر مهدی قدیم خانی دندانپزشک

دکتر مهدی قدیم خانی دکترا دندانپزشک
2027
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان دندانپزشک بر حسب شهر