لیست پزشکان متخصص ارتوپد تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر امیرمحمد نوالی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر امیرمحمد نوالی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
22292
تبریز
دکتر علیرضا روحانی جراحی شانه

دکتر علیرضا روحانی فلوشیپ تخصصی جراحی شانه
16557
تبریز
:(

دکتر جعفر گنج پور ثالث متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
10799
تبریز
دکتر جعفر سلیمان پور مختارمانند جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر جعفر سلیمان پور مختارمانند متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
8885
تبریز
:(

دکتر محمدرضا محرمی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
8084
تبریز
دکتر حجت  حسین پور فیضی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر حجت حسین پور فیضی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
6986
تبریز
دکتر رحیم دریانی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر رحیم دریانی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
6625
تبریز
دکتر محمد ایرجیان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر محمد ایرجیان متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
6734
تبریز
دکتر علیرضا صادقپور تیمورلوئی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر علیرضا صادقپور تیمورلوئی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
5923
تبریز
:(

دکتر سید حمید برزگر متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
3479
تبریز
دکتر اسداله بایبوردی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر اسداله بایبوردی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
2886
تبریز
دکتر محمدحسین قاسم زاده مغفوری جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر محمدحسین قاسم زاده مغفوری متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
1377
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان ارتوپد بر حسب شهر