مطب پزشکان متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز

بهترین دکتر جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر امیرمحمد نوالی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
18161

دکتر علیرضا روحانی فلوشیپ تخصصی جراحی شانه در تبریز
13224

دکتر جعفر گنج پور ثالث متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
7388

دکتر محمدرضا محرمی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
6072

دکتر جعفر سلیمان پور مختارمانند متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
5697

دکتر رحیم دریانی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
4876

دکتر حجت حسین پور فیضی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
4669

دکتر محمد ایرجیان متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
4633

دکتر علیرضا صادقپور تیمورلوئی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
3826

دکتر سید حمید برزگر متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
2504

دکتر اسداله بایبوردی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
1923

دکتر سید سجاد جعفری متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
1165
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) بر حسب شهر