لیست آدرس مطب پزشکان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر امیرمحمد نوالی

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


16362

دکتر جعفر گنج پور ثالث

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


6003

دکتر محمدرضا محرمی

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


5416

دکتر جعفر سلیمان پور مختارمانند

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


4859

دکتر رحیم دریانی

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


4216

دکتر محمد ایرجیان

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


4027

دکتر حجت حسین پور فیضی

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


3936

دکتر علیرضا صادقپور تیمورلوئی

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


3434

دکتر سید حمید برزگر

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


2176

دکتر اسداله بایبوردی

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


1665

دکتر سید سجاد جعفری

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


1030

دکتر ایاز صادقیلر

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز


578
لیست پزشکان تبريز بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) بر حسب شهر