لیست آزمایشگاههای تبریز

آدرس و تلفن آزمایشگاه های تبریز

بهترین آزمایشگاه های تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
بدون تصویر

دکتر محمدرضا خلیلی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تبریز
1027
دکتر حسین بایبوردی

دکتر حسین بایبوردی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تبریز
873
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر