لیست آزمایشگاههای تبریز

نوبت دهی آزمایشگاههای تبریز - بهترین آزمایشگاه های تبریز - لیست آزمایشگاه های تبریز- آزماشگاه خوب در تبریز - آزمایشگاه شبانه روزی در تبریز - تلفن و آدرس آزمایشگاه های تبریز - آزمایشگاه پاتولوژی خوب در تبریز


لیست پزشکان تبریز
تبریز

دکتر محمدرضا خلیلی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : شمس تبريزي
تبریز
دکتر حسین بایبوردی

دکتر حسین بایبوردی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
آدرس : 17 شهريور
  1. دکتریاب
  2. لیست آزمایشگاههای در تبریز
لیست پزشکان تبریز
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتریاب - آدرس و تلفن مطب پزشکان + نوبت دهی آنلاین

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است