مطب پزشکان متخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان گوارش و کبد بالغین در تبریز

بهترین دکتر گوارش و کبد بالغین در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر محمدحسین صومی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز
24594

دکتر یوسف بافنده تیز فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز
20126

دکتر منوچهر خوش باطن فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز
14030

دکتر سید حسن هاشمی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز
9310

دکتر سید محمد بقایی اسکویی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز
7786

دکتر مسعود شیر محمدی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز
7385

دکتر فیروز صارمی نظام آباد فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز
4938

دکتر عباس یزدان بد فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز
3884

دکتر کمال بوستانی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز
3011

دکتر فیروز کیمیا فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز
1638
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوارش و کبد بالغین بر حسب شهر