لیست آدرس مطب پزشکان گوارش و کبد بالغین تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر محمدحسین صومی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز


21857

دکتر یوسف بافنده تیز

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز


18329

دکتر منوچهر خوش باطن

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز


12897

دکتر سید حسن هاشمی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز


8531

دکتر سید محمد بقایی اسکویی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز


7233

دکتر مسعود شیر محمدی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز


6500

دکتر عباس یزدان بد

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز


3676

دکتر کمال بوستانی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز


2740

دکتر فیروز کیمیا

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز


1527
لیست پزشکان تبريز بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوارش و کبد بالغين بر حسب شهر