لیست پزشکان متخصص گوارش و کبد بالغین تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر محمدحسین صومی گوارش و کبد بالغین

دکتر محمدحسین صومی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
28882
تبریز
:(

دکتر یوسف بافنده تیز فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
23121
تبریز
:(

دکتر منوچهر خوش باطن فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
16118
تبریز
دکتر سید حسن هاشمی گوارش و کبد بالغین

دکتر سید حسن هاشمی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
10577
تبریز
:(

دکتر سید محمد بقایی اسکویی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
8893
تبریز
دکتر مسعود شیر محمدی گوارش و کبد بالغین

دکتر مسعود شیر محمدی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
8949
تبریز
دکتر فیروز صارمی نظام آباد گوارش و کبد بالغین

دکتر فیروز صارمی نظام آباد فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
5685
تبریز
دکتر عباس یزدان بد گوارش و کبد بالغین

دکتر عباس یزدان بد فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
4193
تبریز
دکتر کمال بوستانی گوارش و کبد بالغین

دکتر کمال بوستانی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
3601
تبریز
:(

دکتر فیروز کیمیا فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
1872
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوارش و کبد بالغین بر حسب شهر