لیست پزشکان متخصص گوارش و کبد بالغین تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان گوارش و کبد بالغین در تبریز

بهترین دکتر متخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر محمدحسین صومی

دکتر محمدحسین صومی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
27097
تبریز
بدون تصویر

دکتر یوسف بافنده تیز فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
21918
تبریز
بدون تصویر

دکتر منوچهر خوش باطن فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
15164
تبریز
دکتر سید حسن هاشمی

دکتر سید حسن هاشمی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
10023
تبریز
بدون تصویر

دکتر سید محمد بقایی اسکویی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
8433
تبریز
دکتر مسعود شیر محمدی

دکتر مسعود شیر محمدی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
8323
تبریز
دکتر فیروز صارمی نظام آباد

دکتر فیروز صارمی نظام آباد فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
5383
تبریز
دکتر عباس یزدان بد

دکتر عباس یزدان بد فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
4074
تبریز
دکتر کمال بوستانی

دکتر کمال بوستانی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
3316
تبریز
بدون تصویر

دکتر فیروز کیمیا فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
1774
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوارش و کبد بالغین بر حسب شهر